Birthastro Menu

Pithori Amavasya 1945

Pithori Amavasya 1945

India (India)

PlacePithori Amavasya

6th

September 1945

Thursday / गुरूवार

Tithi Begins - 18:12:11 on 5th Sep 1945

Tithi Ends - 19:13:20 on 6th Sep 1945


1945 Pithori Amavasya

Ekadashi- A Spiritual Practice Where Importance is Given to Divinity in the Time of Materialism