Festivals 2047


Festivals in January 2047

1 january 2047
(Tuesday)
स्कन्द षष्ठी, अंग्रेज़ी नव वर्ष
3 january 2047
(Thursday)
गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती
4 january 2047
(Friday)
मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारम्भ
7 january 2047
(Monday)
पौष पुत्रदा एकादशी, तैलंग स्वामी जयन्ती, मासिक कार्तिगाई
8 january 2047
(Tuesday)
वैष्णव पौष पुत्रदा एकादशी, कूर्म द्वादशी, वैकुण्ठ एकादशी
9 january 2047
(Wednesday)
प्रदोष व्रत, मिलाद उन-नबी, ईद-ए-मिलाद, रोहिणी व्रत
11 january 2047
(Friday)
पौष पूर्णिमा, शाकम्भरी पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण, पूर्णिमा उपवास, अरुद्र दर्शन
12 january 2047
(Saturday)
माघ प्रारम्भ *उत्तर
14 january 2047
(Monday)
लोहड़ी
15 january 2047
(Tuesday)
संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, पोंगल, मकर संक्रान्ति
16 january 2047
(Wednesday)
माघ बिहु
18 january 2047
(Friday)
स्वामी विवेकानन्द जयन्ती, कालाष्टमी
22 january 2047
(Tuesday)
षटतिला एकादशी
23 january 2047
(Wednesday)
प्रदोष व्रत, सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती
24 january 2047
(Thursday)
मेरु त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि
25 january 2047
(Friday)
माघ अमावस्या, दर्श अमावस्या, मौनी अमावस, सूर्य ग्रहण, थाई अमावसाइ
26 january 2047
(Saturday)
गुप्त नवरात्रि प्रारम्भ, गणतन्त्र दिवस
27 january 2047
(Sunday)
चन्द्र दर्शन
29 january 2047
(Tuesday)
विनायक चतुर्थी, गणेश जयन्ती
30 january 2047
(Wednesday)
वसन्त पञ्चमी
31 january 2047
(Thursday)
स्कन्द षष्ठी

Festivals in February 2047

2 february 2047
(Saturday)
रथ सप्तमी, नर्मदा जयन्ती
3 february 2047
(Sunday)
भीष्म अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
4 february 2047
(Monday)
मासिक कार्तिगाई
5 february 2047
(Tuesday)
रोहिणी व्रत
6 february 2047
(Wednesday)
जया एकादशी
7 february 2047
(Thursday)
भीष्म द्वादशी
8 february 2047
(Friday)
प्रदोष व्रत
9 february 2047
(Saturday)
थाई पूसम
10 february 2047
(Sunday)
माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, गुरु रविदास जयन्ती, ललिता जयन्ती
11 february 2047
(Monday)
फाल्गुन प्रारम्भ *उत्तर
13 february 2047
(Wednesday)
संकष्टी चतुर्थी, कुम्भ संक्रान्ति
15 february 2047
(Friday)
यशोदा जयन्ती
16 february 2047
(Saturday)
शबरी जयन्ती
17 february 2047
(Sunday)
जानकी जयन्ती, कालाष्टमी
19 february 2047
(Tuesday)
महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती
20 february 2047
(Wednesday)
विजया एकादशी
22 february 2047
(Friday)
प्रदोष व्रत, महा शिवरात्रि
24 february 2047
(Sunday)
फाल्गुन अमावस्या, दर्श अमावस्या
26 february 2047
(Tuesday)
चन्द्र दर्शन, फुलैरा दूज, श्री रामकृष्ण जयन्ती
28 february 2047
(Thursday)
विनायक चतुर्थी

Festivals in March 2047

2 march 2047
(Saturday)
स्कन्द षष्ठी
3 march 2047
(Sunday)
मासिक कार्तिगाई
4 march 2047
(Monday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ
5 march 2047
(Tuesday)
मासिक दुर्गाष्टमी, रोहिणी व्रत
8 march 2047
(Friday)
आमलकी एकादशी
9 march 2047
(Saturday)
नरसिंह द्वादशी, प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
11 march 2047
(Monday)
चौमासी चौदस, छोटी होली, होलिका दहन, पूर्णिमा उपवास, मासी मागम, अट्टुकल पोंगल
12 march 2047
(Tuesday)
होली, वसन्त पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, अष्टाह्निका विधान पूर्ण, फाल्गुन पूर्णिमा, लक्ष्मी जयन्ती, चैतन्य महाप्रभु जयन्ती
13 march 2047
(Wednesday)
चैत्र प्रारम्भ *उत्तर, भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया
14 march 2047
(Thursday)
शिवाजी जयन्ती, संकष्टी चतुर्थी
15 march 2047
(Friday)
मीन संक्रान्ति, कारादाइयन नौम्बू
16 march 2047
(Saturday)
रंग पञ्चमी
17 march 2047
(Sunday)
शीतला सप्तमी
18 march 2047
(Monday)
बसोड़ा, शीतला अष्टमी, कालाष्टमी
19 march 2047
(Tuesday)
वर्षी तप आरम्भ
20 march 2047
(Wednesday)
वसन्त सम्पात
22 march 2047
(Friday)
पापमोचिनी एकादशी
23 march 2047
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
24 march 2047
(Sunday)
मासिक शिवरात्रि
26 march 2047
(Tuesday)
चैत्र अमावस्या, दर्श अमावस्या
27 march 2047
(Wednesday)
चन्द्र दर्शन, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, युगादी
28 march 2047
(Thursday)
झूलेलाल जयन्ती
29 march 2047
(Friday)
गौरीपूजा, गणगौर, मत्स्य जयन्ती
30 march 2047
(Saturday)
विनायक चतुर्थी
31 march 2047
(Sunday)
लक्ष्मी पञ्चमी

Festivals in April 2047

1 april 2047
(Monday)
यमुना छठ, स्कन्द षष्ठी, बैंक अवकाश, रोहिणी व्रत
3 april 2047
(Wednesday)
नवपद ओली प्रारम्भ
4 april 2047
(Thursday)
मासिक दुर्गाष्टमी, राम नवमी, महातारा जयन्ती
6 april 2047
(Saturday)
कामदा एकादशी
7 april 2047
(Sunday)
गौण कामदा एकादशी, वैष्णव कामदा एकादशी, वामन द्वादशी
8 april 2047
(Monday)
प्रदोष व्रत, महावीर स्वामी जयन्ती
9 april 2047
(Tuesday)
पैन्गुनी उथिरम
10 april 2047
(Wednesday)
हनुमान जयन्ती, चैत्र पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, नवपद ओली पूर्ण
11 april 2047
(Thursday)
वैशाख प्रारम्भ *उत्तर
12 april 2047
(Friday)
गुड फ्राइडे
13 april 2047
(Saturday)
संकष्टी चतुर्थी
14 april 2047
(Sunday)
सोलर नववर्ष, मेष संक्रान्ति, बैसाखी, पुथन्डू, अम्बेडकर जयन्ती, ईस्टर
15 april 2047
(Monday)
विषु कानी, पहेला वैशाख
16 april 2047
(Tuesday)
कालाष्टमी
20 april 2047
(Saturday)
बरूथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयन्ती
22 april 2047
(Monday)
प्रदोष व्रत
23 april 2047
(Tuesday)
मासिक शिवरात्रि
24 april 2047
(Wednesday)
दर्श अमावस्या
25 april 2047
(Thursday)
वैशाख अमावस्या
26 april 2047
(Friday)
चन्द्र दर्शन
27 april 2047
(Saturday)
परशुराम जयन्ती
28 april 2047
(Sunday)
अक्षय तृतीया, वर्षी तप पारण, मातङ्गी जयन्ती, रोहिणी व्रत
29 april 2047
(Monday)
विनायक चतुर्थी
30 april 2047
(Tuesday)
शंकराचार्य जयन्ती, सूरदास जयन्ती, रामानुज जयन्ती

Festivals in May 2047

1 may 2047
(Wednesday)
स्कन्द षष्ठी
2 may 2047
(Thursday)
गंगा सप्तमी
3 may 2047
(Friday)
मासिक दुर्गाष्टमी, बगलामुखी जयन्ती
4 may 2047
(Saturday)
सीता नवमी
5 may 2047
(Sunday)
महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान, अग्नि नक्षत्रम् प्रारम्भ, थ्रिस्सूर पूरम
6 may 2047
(Monday)
मोहिनी एकादशी, परशुराम द्वादशी
7 may 2047
(Tuesday)
प्रदोष व्रत, रबीन्द्रनाथ टैगोर जयन्ती
8 may 2047
(Wednesday)
नरसिंघ जयन्ती, छिन्नमस्ता जयन्ती, हजरत अली का जन्मदिन
9 may 2047
(Thursday)
वैशाख पूर्णिमा, कूर्म जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, चित्रा पूर्णनामी, टैगोर जयन्ती *बंगाल
10 may 2047
(Friday)
ज्येष्ठ प्रारम्भ *उत्तर, नारद जयन्ती
12 may 2047
(Sunday)
संकष्टी चतुर्थी
15 may 2047
(Wednesday)
वृषभ संक्रान्ति
16 may 2047
(Thursday)
कालाष्टमी
19 may 2047
(Sunday)
हनुमान जयन्ती *तेलुगू
20 may 2047
(Monday)
अपरा एकादशी
22 may 2047
(Wednesday)
प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
24 may 2047
(Friday)
ज्येष्ठ अमावस्या, दर्श-भावुका अमावस्या, शनि जयन्ती, वट सावित्री व्रत
25 may 2047
(Saturday)
रोहिणी व्रत
26 may 2047
(Sunday)
चन्द्र दर्शन
27 may 2047
(Monday)
महाराणा प्रताप जयन्ती
28 may 2047
(Tuesday)
विनायक चतुर्थी
29 may 2047
(Wednesday)
अग्नि नक्षत्रम् समाप्त
30 may 2047
(Thursday)
स्कन्द षष्ठी

Festivals in June 2047

1 june 2047
(Saturday)
मासिक दुर्गाष्टमी, धूमावती जयन्ती
2 june 2047
(Sunday)
महेश नवमी
3 june 2047
(Monday)
गंगा दशहरा
4 june 2047
(Tuesday)
गायत्री जयन्ती, निर्जला एकादशी
5 june 2047
(Wednesday)
रामलक्ष्मण द्वादशी, प्रदोष व्रत
6 june 2047
(Thursday)
वैकासी विसाकम
7 june 2047
(Friday)
वट पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा उपवास
8 june 2047
(Saturday)
ज्येष्ठ पूर्णिमा, कबीरदास जयन्ती
9 june 2047
(Sunday)
आषाढ़ प्रारम्भ *उत्तर
11 june 2047
(Tuesday)
संकष्टी चतुर्थी
15 june 2047
(Saturday)
कालाष्टमी, मिथुन संक्रान्ति
19 june 2047
(Wednesday)
योगिनी एकादशी
20 june 2047
(Thursday)
प्रदोष व्रत, मासिक कार्तिगाई
21 june 2047
(Friday)
मासिक शिवरात्रि, साल का सबसे बड़ा दिन
22 june 2047
(Saturday)
रोहिणी व्रत
23 june 2047
(Sunday)
आषाढ़ अमावस्या, दर्श अमावस्या, सूर्य ग्रहण
24 june 2047
(Monday)
चन्द्र दर्शन, गुप्त नवरात्रि प्रारम्भ
25 june 2047
(Tuesday)
जगन्नाथ रथयात्रा
27 june 2047
(Thursday)
विनायक चतुर्थी
28 june 2047
(Friday)
स्कन्द षष्ठी
30 june 2047
(Sunday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, भानु सप्तमी

Festivals in July 2047

1 july 2047
(Monday)
मासिक दुर्गाष्टमी
3 july 2047
(Wednesday)
देवशयनी एकादशी, गौरी व्रत प्रारम्भ *गुजरात
4 july 2047
(Thursday)
वैष्णव देवशयनी एकादशी, वासुदेव द्वादशी
5 july 2047
(Friday)
प्रदोष व्रत, जयापार्वती व्रत प्रारम्भ
6 july 2047
(Saturday)
चौमासी चौदस, कोकिला व्रत *गुजरात
7 july 2047
(Sunday)
व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गौरी व्रत समाप्त *गुजरात, पूर्णिमा उपवास, चन्द्र ग्रहण, अष्टाह्निका विधान पूर्ण
8 july 2047
(Monday)
सावन प्रारम्भ *उत्तर, श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर
9 july 2047
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत *उत्तर
10 july 2047
(Wednesday)
जयापार्वती व्रत समाप्त, संकष्टी चतुर्थी
14 july 2047
(Sunday)
भानु सप्तमी, कालाष्टमी
15 july 2047
(Monday)
श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर
16 july 2047
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत *उत्तर
17 july 2047
(Wednesday)
कर्क संक्रान्ति, मासिक कार्तिगाई
18 july 2047
(Thursday)
कामिका एकादशी
19 july 2047
(Friday)
जमात उल-विदा, रोहिणी व्रत
20 july 2047
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
21 july 2047
(Sunday)
सावन शिवरात्रि
22 july 2047
(Monday)
श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या, सोमवती अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सूर्य ग्रहण, श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर, आदि अमावसाइ
23 july 2047
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत
24 july 2047
(Wednesday)
चन्द्र दर्शन, ईद उल-फ़ित्र, रमज़ान
25 july 2047
(Thursday)
हरियाली तीज
26 july 2047
(Friday)
विनायक चतुर्थी, अन्दल जयन्ती
27 july 2047
(Saturday)
नाग पञ्चमी
28 july 2047
(Sunday)
कल्की जयन्ती, स्कन्द षष्ठी, ऋग्वेद उपाकर्म
29 july 2047
(Monday)
तुलसीदास जयन्ती, श्रावण सोमवार व्रत
30 july 2047
(Tuesday)
मासिक दुर्गाष्टमी, मंगला गौरी व्रत

Festivals in August 2047

1 august 2047
(Thursday)
श्रावण पुत्रदा एकादशी
2 august 2047
(Friday)
गौण श्रावण पुत्रदा एकादशी, वैष्णव श्रावण पुत्रदा एकादशी, दामोदर द्वादशी, वरलक्ष्मी व्रत
3 august 2047
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी, आदि पेरुक्कू
5 august 2047
(Monday)
श्रावण पूर्णिमा, राखी, रक्षा बन्धन, गायत्री जयन्ती, नारली पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, यजुर्वेद उपाकर्म, हयग्रीव जयन्ती, संस्कृत दिवस, श्रावण सोमवार व्रत
6 august 2047
(Tuesday)
गायत्री जापम, भाद्रपद प्रारम्भ *उत्तर
8 august 2047
(Thursday)
कजरी तीज
9 august 2047
(Friday)
संकष्टी चतुर्थी, संकटहरा चतुर्थी *तमिल, बोल चौथ *गुजरात
10 august 2047
(Saturday)
नाग पञ्चम *गुजरात
11 august 2047
(Sunday)
बलराम जयन्ती, रांधण छठ *गुजरात
12 august 2047
(Monday)
शीतला सातम *गुजरात
13 august 2047
(Tuesday)
जन्माष्टमी *स्मार्त, कालाष्टमी, आद्याकाली जयन्ती
14 august 2047
(Wednesday)
जन्माष्टमी *इस्कॉन, दही हाण्डी, मासिक कार्तिगाई
15 august 2047
(Thursday)
स्वतन्त्रता दिवस, रोहिणी व्रत
17 august 2047
(Saturday)
अजा एकादशी, सिंह संक्रान्ति
18 august 2047
(Sunday)
पर्यूषण पर्वारम्भ, प्रदोष व्रत, मलयालम नव वर्ष
19 august 2047
(Monday)
मासिक शिवरात्रि
21 august 2047
(Wednesday)
भाद्रपद अमावस्या, दर्श अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, पोला, वृषभोत्सव
23 august 2047
(Friday)
चन्द्र दर्शन, वराह जयन्ती
24 august 2047
(Saturday)
सामवेद उपाकर्म, हरतालिका तीज, गौरी हब्बा, गणेश चतुर्थी
25 august 2047
(Sunday)
ऋषि पञ्चमी, सम्वत्सरी पर्व
26 august 2047
(Monday)
स्कन्द षष्ठी
27 august 2047
(Tuesday)
ललिता सप्तमी
28 august 2047
(Wednesday)
गौरी आवाहन, राधा अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरम्भ, दूर्वा अष्टमी
29 august 2047
(Thursday)
गौरी पूजा
30 august 2047
(Friday)
गौरी विसर्जन
31 august 2047
(Saturday)
परिवर्तिनी एकादशी, कल्की द्वादशी

Festivals in September 2047

1 september 2047
(Sunday)
वामन जयन्ती, भुवनेश्वरी जयन्ती, प्रदोष व्रत
2 september 2047
(Monday)
ओणम
3 september 2047
(Tuesday)
अनन्त चतुर्दशी, गणेश विसर्जन, पूर्णिमा श्राद्ध
4 september 2047
(Wednesday)
भाद्रपद पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, प्रतिपदा श्राद्ध
5 september 2047
(Thursday)
आश्विन प्रारम्भ *उत्तर
6 september 2047
(Friday)
द्वितीया श्राद्ध
7 september 2047
(Saturday)
तृतीया श्राद्ध, संकष्टी चतुर्थी
8 september 2047
(Sunday)
चतुर्थी श्राद्ध
9 september 2047
(Monday)
महा भरणी, पञ्चमी श्राद्ध
10 september 2047
(Tuesday)
षष्ठी श्राद्ध, मासिक कार्तिगाई
11 september 2047
(Wednesday)
सप्तमी श्राद्ध
12 september 2047
(Thursday)
अष्टमी श्राद्ध, जीवितपुत्रिका व्रत, कालाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, अष्टमी रोहिणी, रोहिणी व्रत
13 september 2047
(Friday)
नवमी श्राद्ध
14 september 2047
(Saturday)
दशमी श्राद्ध
15 september 2047
(Sunday)
एकादशी श्राद्ध
16 september 2047
(Monday)
इन्दिरा एकादशी, द्वादशी श्राद्ध
17 september 2047
(Tuesday)
त्रयोदशी श्राद्ध, प्रदोष व्रत, कन्या संक्रान्ति, विश्वकर्मा पूजा
18 september 2047
(Wednesday)
मघा श्राद्ध, चतुर्दशी श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि
19 september 2047
(Thursday)
अश्विन अमावस्या, सर्वपित्री दर्श अमावस्या, सर्वपित्रू अमावस्या
20 september 2047
(Friday)
नवरात्रि प्रारम्भ, घटस्थापना, महाराजा अग्रसेन जयन्ती
21 september 2047
(Saturday)
चन्द्र दर्शन
22 september 2047
(Sunday)
विनायक चतुर्थी
23 september 2047
(Monday)
ललिता पञ्चमी, शरद्कालीन सम्पात
24 september 2047
(Tuesday)
बिल्व निमन्त्रण, स्कन्द षष्ठी, कल्पारम्भ, अकाल बोधन
25 september 2047
(Wednesday)
नवपत्रिका पूजा, नवपद ओली प्रारम्भ
26 september 2047
(Thursday)
सरस्वती आवाहन, दुर्गा अष्टमी, सन्धि पूजा
27 september 2047
(Friday)
सरस्वती पूजा, महा नवमी, दुर्गा बलिदान, आयुध पूजा, दक्षिण सरस्वती पूजा, बंगाल महा नवमी
28 september 2047
(Saturday)
सरस्वती बलिदान, सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, दशहरा, विजयदशमी, बंगाल विजयदशमी, मैसूर दसरा, विद्यारम्भ दिन, बुद्ध जयन्ती, मध्वाचार्य जयन्ती
29 september 2047
(Sunday)
पापांकुशा एकादशी
30 september 2047
(Monday)
पद्मनाभ द्वादशी, ईद-उल-जुहा, बकरीद

Festivals in October 2047

1 october 2047
(Tuesday)
प्रदोष व्रत
2 october 2047
(Wednesday)
गाँधी जयन्ती
3 october 2047
(Thursday)
अश्विन पूर्णिमा, कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, वाल्मीकि जयन्ती, मीराबाई जयन्ती, नवपद ओली पूर्ण
4 october 2047
(Friday)
कार्तिक प्रारम्भ *उत्तर
7 october 2047
(Monday)
अट्ल तद्दी, करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, मासिक कार्तिगाई
9 october 2047
(Wednesday)
रोहिणी व्रत
11 october 2047
(Friday)
अहोई अष्टमी, राधा कुण्ड स्नान
12 october 2047
(Saturday)
कालाष्टमी
15 october 2047
(Tuesday)
रमा एकादशी
16 october 2047
(Wednesday)
गोवत्स द्वादशी, धन तेरस, यम पञ्चक प्रारम्भ, यम दीपम, प्रदोष व्रत
17 october 2047
(Thursday)
काली चौदस, हनुमान पूजा, मासिक शिवरात्रि
18 october 2047
(Friday)
नरक चतुर्दशी, तमिल दीपावली, दीवाली, लक्ष्मी पूजा, दीपमालिका, केदार गौरी व्रत, चोपड़ा पूजा, शारदा पूजा, काली पूजा, कमला जयन्ती, दर्श अमावस्या, तुला संक्रान्ति
19 october 2047
(Saturday)
कार्तिक अमावस्या, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, द्यूत क्रीडा, नव सम्वत प्रारम्भ
20 october 2047
(Sunday)
चन्द्र दर्शन, भैया दूज, यम द्वितीया
21 october 2047
(Monday)
अल-हिजरा, इस्लामी नया साल
22 october 2047
(Tuesday)
नागुला चविति *तेलुगू, विनायक चतुर्थी
23 october 2047
(Wednesday)
लाभ पञ्चमी, सूर सम्हारम
24 october 2047
(Thursday)
छठ पूजा
25 october 2047
(Friday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ
26 october 2047
(Saturday)
गोपाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
27 october 2047
(Sunday)
अक्षय नवमी, जगद्धात्री पूजा
28 october 2047
(Monday)
कंस वध
29 october 2047
(Tuesday)
देवुत्थान एकादशी, भीष्म पञ्चक प्रारम्भ, योगेश्वर द्वादशी
30 october 2047
(Wednesday)
तुलसी विवाह, प्रदोष व्रत, अशुरा का दिन, मुहर्रम
31 october 2047
(Thursday)
वैकुण्ठ चतुर्दशी, विश्वेश्वर व्रत

Festivals in November 2047

1 november 2047
(Friday)
मणिकर्णिका स्नान, चौमासी चौदस
2 november 2047
(Saturday)
देव दीवाली, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर स्नान, पूर्णिमा उपवास, गुरु नानक जयन्ती, भीष्म पञ्चक समाप्त, अष्टाह्निका विधान पूर्ण, रथ यात्रा
3 november 2047
(Sunday)
मार्गशीर्ष प्रारम्भ *उत्तर
4 november 2047
(Monday)
मासिक कार्तिगाई
5 november 2047
(Tuesday)
रोहिणी व्रत
6 november 2047
(Wednesday)
संकष्टी चतुर्थी
10 november 2047
(Sunday)
भानु सप्तमी, कालभैरव जयन्ती
13 november 2047
(Wednesday)
उत्पन्ना एकादशी
14 november 2047
(Thursday)
गौण उत्पन्ना एकादशी, वैष्णव उत्पन्ना एकादशी, नेहरू जयन्ती
15 november 2047
(Friday)
प्रदोष व्रत
16 november 2047
(Saturday)
मासिक शिवरात्रि
17 november 2047
(Sunday)
मार्गशीर्ष अमावस्या, दर्श अमावस्या, वृश्चिक संक्रान्ति, मण्डला काल प्रारम्भ
18 november 2047
(Monday)
चन्द्र दर्शन
20 november 2047
(Wednesday)
विनायक चतुर्थी
21 november 2047
(Thursday)
विवाह पञ्चमी, नाग पञ्चमी *तेलुगू
22 november 2047
(Friday)
सुब्रहमन्य षष्ठी, चम्पा षष्ठी
24 november 2047
(Sunday)
मासिक दुर्गाष्टमी
28 november 2047
(Thursday)
मोक्षदा एकादशी, गीता जयन्ती, मत्स्य द्वादशी, गुरुवायुर एकादशी
29 november 2047
(Friday)
प्रदोष व्रत
30 november 2047
(Saturday)
हनुमान जयन्ती *कन्नड़

Festivals in December 2047

1 december 2047
(Sunday)
दत्तात्रेय जयन्ती, कार्तिगाई दीपम्
2 december 2047
(Monday)
मार्गशीर्ष पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, अन्नपूर्णा जयन्ती, त्रिपुर भैरवी जयन्ती, रोहिणी व्रत
3 december 2047
(Tuesday)
पौष प्रारम्भ *उत्तर
6 december 2047
(Friday)
संकष्टी चतुर्थी
10 december 2047
(Tuesday)
कालाष्टमी
13 december 2047
(Friday)
सफला एकादशी
14 december 2047
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
15 december 2047
(Sunday)
मासिक शिवरात्रि
16 december 2047
(Monday)
पौष अमावस्या, दर्शवेला अमावस्या, सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, हनुमान जयंती, धनु संक्रान्ति
18 december 2047
(Wednesday)
चन्द्र दर्शन
20 december 2047
(Friday)
विनायक चतुर्थी
22 december 2047
(Sunday)
स्कन्द षष्ठी, साल का सबसे छोटा दिन
23 december 2047
(Monday)
गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती
24 december 2047
(Tuesday)
मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारम्भ
25 december 2047
(Wednesday)
मेरी क्रिसमस
27 december 2047
(Friday)
पौष पुत्रदा एकादशी, तैलंग स्वामी जयन्ती, वैकुण्ठ एकादशी, मण्डला पूजा
28 december 2047
(Saturday)
कूर्म द्वादशी
29 december 2047
(Sunday)
प्रदोष व्रत
30 december 2047
(Monday)
मिलाद उन-नबी, ईद-ए-मिलाद, रोहिणी व्रत
31 december 2047
(Tuesday)
पूर्णिमा उपवास

Festivals

The following Festivals are shown for the date April, 2047 Indian Holidays and Hindu Festival Calendar for Varanasi, Uttar Pradesh, India".