Festivals 2036


Festivals in January 2036

1 january 2036
(Tuesday)
अंग्रेज़ी नव वर्ष
2 january 2036
(Wednesday)
विनायक चतुर्थी
4 january 2036
(Friday)
स्कन्द षष्ठी
6 january 2036
(Sunday)
भानु सप्तमी, गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती
7 january 2036
(Monday)
मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारम्भ
9 january 2036
(Wednesday)
पौष पुत्रदा एकादशी, तैलंग स्वामी जयन्ती, मासिक कार्तिगाई
10 january 2036
(Thursday)
गौण पौष पुत्रदा एकादशी, वैष्णव पौष पुत्रदा एकादशी, कूर्म द्वादशी
11 january 2036
(Friday)
प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत
12 january 2036
(Saturday)
अरुद्र दर्शन
13 january 2036
(Sunday)
पौष पूर्णिमा, शाकम्भरी पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास
14 january 2036
(Monday)
माघ प्रारम्भ *उत्तर, लोहड़ी
15 january 2036
(Tuesday)
पोंगल, मकर संक्रान्ति
16 january 2036
(Wednesday)
संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, माघ बिहु
19 january 2036
(Saturday)
स्वामी विवेकानन्द जयन्ती
20 january 2036
(Sunday)
कालाष्टमी
23 january 2036
(Wednesday)
षटतिला एकादशी, सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती
24 january 2036
(Thursday)
वैष्णव षटतिला एकादशी
25 january 2036
(Friday)
प्रदोष व्रत
26 january 2036
(Saturday)
मेरु त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि, गणतन्त्र दिवस
27 january 2036
(Sunday)
दर्श अमावस्या, थाई अमावसाइ
28 january 2036
(Monday)
माघ अमावस्या, मौनी अमावस
29 january 2036
(Tuesday)
चन्द्र दर्शन, गुप्त नवरात्रि प्रारम्भ

Festivals in February 2036

1 february 2036
(Friday)
विनायक चतुर्थी, गणेश जयन्ती
2 february 2036
(Saturday)
वसन्त पञ्चमी
3 february 2036
(Sunday)
स्कन्द षष्ठी
4 february 2036
(Monday)
रथ सप्तमी, नर्मदा जयन्ती
5 february 2036
(Tuesday)
भीष्म अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
6 february 2036
(Wednesday)
मासिक कार्तिगाई
7 february 2036
(Thursday)
रोहिणी व्रत
8 february 2036
(Friday)
जया एकादशी, ईद-उल-जुहा, बकरीद
9 february 2036
(Saturday)
भीष्म द्वादशी, प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
11 february 2036
(Monday)
माघ पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण, पूर्णिमा उपवास, गुरु रविदास जयन्ती, ललिता जयन्ती, थाई पूसम
12 february 2036
(Tuesday)
फाल्गुन प्रारम्भ *उत्तर
13 february 2036
(Wednesday)
कुम्भ संक्रान्ति
14 february 2036
(Thursday)
संकष्टी चतुर्थी
17 february 2036
(Sunday)
यशोदा जयन्ती
18 february 2036
(Monday)
शबरी जयन्ती, कालाष्टमी
19 february 2036
(Tuesday)
जानकी जयन्ती
21 february 2036
(Thursday)
महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती
22 february 2036
(Friday)
विजया एकादशी
24 february 2036
(Sunday)
प्रदोष व्रत
25 february 2036
(Monday)
महा शिवरात्रि
26 february 2036
(Tuesday)
दर्श अमावस्या
27 february 2036
(Wednesday)
फाल्गुन अमावस्या, सूर्य ग्रहण
28 february 2036
(Thursday)
चन्द्र दर्शन, अल-हिजरा, इस्लामी नया साल
29 february 2036
(Friday)
फुलैरा दूज, श्री रामकृष्ण जयन्ती

Festivals in March 2036

2 march 2036
(Sunday)
विनायक चतुर्थी
3 march 2036
(Monday)
स्कन्द षष्ठी
4 march 2036
(Tuesday)
मासिक कार्तिगाई
5 march 2036
(Wednesday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, रोहिणी व्रत
6 march 2036
(Thursday)
मासिक दुर्गाष्टमी
8 march 2036
(Saturday)
आमलकी एकादशी, अशुरा का दिन, मुहर्रम
9 march 2036
(Sunday)
नरसिंह द्वादशी
10 march 2036
(Monday)
प्रदोष व्रत
11 march 2036
(Tuesday)
चौमासी चौदस, छोटी होली, होलिका दहन, मासी मागम
12 march 2036
(Wednesday)
होली, वसन्त पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, अष्टाह्निका विधान पूर्ण, फाल्गुन पूर्णिमा, लक्ष्मी जयन्ती, चैतन्य महाप्रभु जयन्ती, अट्टुकल पोंगल
13 march 2036
(Thursday)
चैत्र प्रारम्भ *उत्तर
14 march 2036
(Friday)
भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया, मीन संक्रान्ति, कारादाइयन नौम्बू
15 march 2036
(Saturday)
शिवाजी जयन्ती, संकष्टी चतुर्थी
17 march 2036
(Monday)
रंग पञ्चमी
18 march 2036
(Tuesday)
शीतला सप्तमी
19 march 2036
(Wednesday)
बसोड़ा, शीतला अष्टमी, कालाष्टमी
20 march 2036
(Thursday)
वर्षी तप आरम्भ, वसन्त सम्पात
23 march 2036
(Sunday)
पापमोचिनी एकादशी
25 march 2036
(Tuesday)
प्रदोष व्रत
26 march 2036
(Wednesday)
मासिक शिवरात्रि
27 march 2036
(Thursday)
चैत्र अमावस्या, दर्श अमावस्या
28 march 2036
(Friday)
चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, युगादी
29 march 2036
(Saturday)
चन्द्र दर्शन, झूलेलाल जयन्ती
30 march 2036
(Sunday)
गौरीपूजा, गणगौर, मत्स्य जयन्ती
31 march 2036
(Monday)
विनायक चतुर्थी

Festivals in April 2036

1 april 2036
(Tuesday)
लक्ष्मी पञ्चमी, बैंक अवकाश
2 april 2036
(Wednesday)
यमुना छठ, स्कन्द षष्ठी, रोहिणी व्रत
3 april 2036
(Thursday)
नवपद ओली प्रारम्भ
4 april 2036
(Friday)
मासिक दुर्गाष्टमी
5 april 2036
(Saturday)
राम नवमी, महातारा जयन्ती
7 april 2036
(Monday)
कामदा एकादशी, वामन द्वादशी
8 april 2036
(Tuesday)
प्रदोष व्रत, महावीर स्वामी जयन्ती
9 april 2036
(Wednesday)
पैन्गुनी उथिरम
10 april 2036
(Thursday)
हनुमान जयन्ती, चैत्र पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, नवपद ओली पूर्ण
11 april 2036
(Friday)
वैशाख प्रारम्भ *उत्तर, गुड फ्राइडे
13 april 2036
(Sunday)
सोलर नववर्ष, मेष संक्रान्ति, बैसाखी, ईस्टर
14 april 2036
(Monday)
संकष्टी चतुर्थी, पुथन्डू, विषु कानी, पहेला वैशाख, अम्बेडकर जयन्ती
18 april 2036
(Friday)
कालाष्टमी
22 april 2036
(Tuesday)
बरूथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयन्ती
23 april 2036
(Wednesday)
प्रदोष व्रत
24 april 2036
(Thursday)
मासिक शिवरात्रि
26 april 2036
(Saturday)
वैशाख अमावस्या, दर्श अमावस्या
27 april 2036
(Sunday)
चन्द्र दर्शन
28 april 2036
(Monday)
परशुराम जयन्ती
29 april 2036
(Tuesday)
अक्षय तृतीया, वर्षी तप पारण, मातङ्गी जयन्ती, विनायक चतुर्थी, रोहिणी व्रत
30 april 2036
(Wednesday)
शंकराचार्य जयन्ती, सूरदास जयन्ती

Festivals in May 2036

1 may 2036
(Thursday)
स्कन्द षष्ठी, रामानुज जयन्ती
2 may 2036
(Friday)
गंगा सप्तमी
3 may 2036
(Saturday)
मासिक दुर्गाष्टमी, बगलामुखी जयन्ती
4 may 2036
(Sunday)
सीता नवमी, अग्नि नक्षत्रम् प्रारम्भ
5 may 2036
(Monday)
महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान, थ्रिस्सूर पूरम
6 may 2036
(Tuesday)
मोहिनी एकादशी, परशुराम द्वादशी
7 may 2036
(Wednesday)
प्रदोष व्रत, रबीन्द्रनाथ टैगोर जयन्ती
8 may 2036
(Thursday)
नरसिंघ जयन्ती, छिन्नमस्ता जयन्ती, टैगोर जयन्ती *बंगाल, मिलाद उन-नबी, ईद-ए-मिलाद
9 may 2036
(Friday)
कूर्म जयन्ती
10 may 2036
(Saturday)
वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, चित्रा पूर्णनामी
11 may 2036
(Sunday)
ज्येष्ठ प्रारम्भ *उत्तर, नारद जयन्ती
13 may 2036
(Tuesday)
संकष्टी चतुर्थी
14 may 2036
(Wednesday)
वृषभ संक्रान्ति
18 may 2036
(Sunday)
कालाष्टमी
20 may 2036
(Tuesday)
हनुमान जयन्ती *तेलुगू
22 may 2036
(Thursday)
अपरा एकादशी
23 may 2036
(Friday)
प्रदोष व्रत
24 may 2036
(Saturday)
मासिक शिवरात्रि
25 may 2036
(Sunday)
ज्येष्ठ अमावस्या, दर्श-भावुका अमावस्या, शनि जयन्ती, वट सावित्री व्रत
26 may 2036
(Monday)
रोहिणी व्रत
27 may 2036
(Tuesday)
चन्द्र दर्शन
28 may 2036
(Wednesday)
महाराणा प्रताप जयन्ती, अग्नि नक्षत्रम् समाप्त
29 may 2036
(Thursday)
विनायक चतुर्थी
30 may 2036
(Friday)
स्कन्द षष्ठी

Festivals in June 2036

1 june 2036
(Sunday)
भानु सप्तमी, मासिक दुर्गाष्टमी, धूमावती जयन्ती
2 june 2036
(Monday)
महेश नवमी
3 june 2036
(Tuesday)
गंगा दशहरा
4 june 2036
(Wednesday)
गायत्री जयन्ती, निर्जला एकादशी
5 june 2036
(Thursday)
रामलक्ष्मण द्वादशी
6 june 2036
(Friday)
प्रदोष व्रत
7 june 2036
(Saturday)
वैकासी विसाकम
8 june 2036
(Sunday)
ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा उपवास, कबीरदास जयन्ती
9 june 2036
(Monday)
आषाढ़ प्रारम्भ *उत्तर
12 june 2036
(Thursday)
संकष्टी चतुर्थी
15 june 2036
(Sunday)
मिथुन संक्रान्ति
16 june 2036
(Monday)
कालाष्टमी
20 june 2036
(Friday)
योगिनी एकादशी, साल का सबसे बड़ा दिन
21 june 2036
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
22 june 2036
(Sunday)
मासिक शिवरात्रि
23 june 2036
(Monday)
दर्श अमावस्या, रोहिणी व्रत
24 june 2036
(Tuesday)
आषाढ़ अमावस्या, गुप्त नवरात्रि प्रारम्भ
25 june 2036
(Wednesday)
चन्द्र दर्शन, जगन्नाथ रथयात्रा
27 june 2036
(Friday)
विनायक चतुर्थी
28 june 2036
(Saturday)
स्कन्द षष्ठी
30 june 2036
(Monday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ

Festivals in July 2036

1 july 2036
(Tuesday)
मासिक दुर्गाष्टमी
4 july 2036
(Friday)
देवशयनी एकादशी, गौरी व्रत प्रारम्भ *गुजरात, वासुदेव द्वादशी
5 july 2036
(Saturday)
प्रदोष व्रत, जयापार्वती व्रत प्रारम्भ, शनि त्रयोदशी
7 july 2036
(Monday)
चौमासी चौदस, कोकिला व्रत *गुजरात
8 july 2036
(Tuesday)
व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गौरी व्रत समाप्त *गुजरात, पूर्णिमा उपवास, अष्टाह्निका विधान पूर्ण
9 july 2036
(Wednesday)
सावन प्रारम्भ *उत्तर
11 july 2036
(Friday)
जयापार्वती व्रत समाप्त
12 july 2036
(Saturday)
संकष्टी चतुर्थी
14 july 2036
(Monday)
श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर
15 july 2036
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत *उत्तर
16 july 2036
(Wednesday)
कालाष्टमी, कर्क संक्रान्ति
19 july 2036
(Saturday)
कामिका एकादशी, मासिक कार्तिगाई
20 july 2036
(Sunday)
गौण कामिका एकादशी, वैष्णव कामिका एकादशी, रोहिणी व्रत
21 july 2036
(Monday)
प्रदोष व्रत, श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर, सावन शिवरात्रि
22 july 2036
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत *उत्तर
23 july 2036
(Wednesday)
श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या, हरियाली अमावस्या, सूर्य ग्रहण, आदि अमावसाइ
24 july 2036
(Thursday)
चन्द्र दर्शन
25 july 2036
(Friday)
हरियाली तीज
26 july 2036
(Saturday)
विनायक चतुर्थी, अन्दल जयन्ती
27 july 2036
(Sunday)
नाग पञ्चमी
28 july 2036
(Monday)
कल्की जयन्ती, स्कन्द षष्ठी, श्रावण सोमवार व्रत
29 july 2036
(Tuesday)
तुलसीदास जयन्ती, मंगला गौरी व्रत
30 july 2036
(Wednesday)
मासिक दुर्गाष्टमी

Festivals in August 2036

1 august 2036
(Friday)
वरलक्ष्मी व्रत
2 august 2036
(Saturday)
श्रावण पुत्रदा एकादशी, आदि पेरुक्कू
3 august 2036
(Sunday)
दामोदर द्वादशी
4 august 2036
(Monday)
प्रदोष व्रत, श्रावण सोमवार व्रत
5 august 2036
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत
6 august 2036
(Wednesday)
श्रावण पूर्णिमा, राखी, रक्षा बन्धन, गायत्री जयन्ती, नारली पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, यजुर्वेद उपाकर्म, हयग्रीव जयन्ती, संस्कृत दिवस
7 august 2036
(Thursday)
चन्द्र ग्रहण, ऋग्वेद उपाकर्म, गायत्री जापम
8 august 2036
(Friday)
भाद्रपद प्रारम्भ *उत्तर
10 august 2036
(Sunday)
कजरी तीज, संकष्टी चतुर्थी, संकटहरा चतुर्थी *तमिल, बोल चौथ *गुजरात
12 august 2036
(Tuesday)
नाग पञ्चम *गुजरात
13 august 2036
(Wednesday)
बलराम जयन्ती, रांधण छठ *गुजरात
14 august 2036
(Thursday)
शीतला सातम *गुजरात, जन्माष्टमी *स्मार्त, कालाष्टमी, आद्याकाली जयन्ती
15 august 2036
(Friday)
जन्माष्टमी *इस्कॉन, दही हाण्डी, मासिक कार्तिगाई, स्वतन्त्रता दिवस
16 august 2036
(Saturday)
सिंह संक्रान्ति, रोहिणी व्रत
17 august 2036
(Sunday)
मलयालम नव वर्ष
18 august 2036
(Monday)
अजा एकादशी, पर्यूषण पर्वारम्भ
19 august 2036
(Tuesday)
प्रदोष व्रत
20 august 2036
(Wednesday)
मासिक शिवरात्रि
21 august 2036
(Thursday)
भाद्रपद अमावस्या, दर्श अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, पोला, वृषभोत्सव, सूर्य ग्रहण
22 august 2036
(Friday)
चन्द्र दर्शन
24 august 2036
(Sunday)
सामवेद उपाकर्म, वराह जयन्ती, हरतालिका तीज, गौरी हब्बा, गणेश चतुर्थी
25 august 2036
(Monday)
ऋषि पञ्चमी, सम्वत्सरी पर्व
26 august 2036
(Tuesday)
स्कन्द षष्ठी
28 august 2036
(Thursday)
ललिता सप्तमी, गौरी आवाहन, महालक्ष्मी व्रत आरम्भ, दूर्वा अष्टमी
29 august 2036
(Friday)
राधा अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी, गौरी पूजा
30 august 2036
(Saturday)
गौरी विसर्जन

Festivals in September 2036

1 september 2036
(Monday)
परिवर्तिनी एकादशी, कल्की द्वादशी
2 september 2036
(Tuesday)
वामन जयन्ती, भुवनेश्वरी जयन्ती, प्रदोष व्रत
3 september 2036
(Wednesday)
ओणम
4 september 2036
(Thursday)
अनन्त चतुर्दशी, गणेश विसर्जन, हजरत अली का जन्मदिन
5 september 2036
(Friday)
भाद्रपद पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, पूर्णिमा श्राद्ध
6 september 2036
(Saturday)
आश्विन प्रारम्भ *उत्तर, प्रतिपदा श्राद्ध
7 september 2036
(Sunday)
द्वितीया श्राद्ध
8 september 2036
(Monday)
तृतीया श्राद्ध
9 september 2036
(Tuesday)
चतुर्थी श्राद्ध, संकष्टी चतुर्थी
10 september 2036
(Wednesday)
महा भरणी, पञ्चमी श्राद्ध
11 september 2036
(Thursday)
षष्ठी श्राद्ध, मासिक कार्तिगाई
12 september 2036
(Friday)
सप्तमी श्राद्ध
13 september 2036
(Saturday)
अष्टमी श्राद्ध, जीवितपुत्रिका व्रत, कालाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, अष्टमी रोहिणी, रोहिणी व्रत
14 september 2036
(Sunday)
नवमी श्राद्ध
15 september 2036
(Monday)
दशमी श्राद्ध
16 september 2036
(Tuesday)
इन्दिरा एकादशी, एकादशी श्राद्ध, कन्या संक्रान्ति, विश्वकर्मा पूजा
17 september 2036
(Wednesday)
द्वादशी श्राद्ध, प्रदोष व्रत
18 september 2036
(Thursday)
मघा श्राद्ध, त्रयोदशी श्राद्ध, चतुर्दशी श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि
19 september 2036
(Friday)
सर्वपित्री दर्श अमावस्या, सर्वपित्रू अमावस्या
20 september 2036
(Saturday)
अश्विन अमावस्या, नवरात्रि प्रारम्भ, घटस्थापना, महाराजा अग्रसेन जयन्ती
21 september 2036
(Sunday)
चन्द्र दर्शन
22 september 2036
(Monday)
शरद्कालीन सम्पात
23 september 2036
(Tuesday)
विनायक चतुर्थी
24 september 2036
(Wednesday)
ललिता पञ्चमी
25 september 2036
(Thursday)
बिल्व निमन्त्रण, स्कन्द षष्ठी, कल्पारम्भ, अकाल बोधन
26 september 2036
(Friday)
सरस्वती आवाहन, नवपत्रिका पूजा, नवपद ओली प्रारम्भ
27 september 2036
(Saturday)
दुर्गा अष्टमी, सन्धि पूजा
28 september 2036
(Sunday)
सरस्वती पूजा, महा नवमी, दुर्गा बलिदान, आयुध पूजा, दक्षिण सरस्वती पूजा, बंगाल महा नवमी
29 september 2036
(Monday)
सरस्वती बलिदान, सरस्वती विसर्जन, दुर्गा विसर्जन, दशहरा, विजयदशमी, बंगाल विजयदशमी, मैसूर दसरा, विद्यारम्भ दिन, बुद्ध जयन्ती, मध्वाचार्य जयन्ती

Festivals in October 2036

1 october 2036
(Wednesday)
पापांकुशा एकादशी, पद्मनाभ द्वादशी
2 october 2036
(Thursday)
प्रदोष व्रत, गाँधी जयन्ती
4 october 2036
(Saturday)
कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा
5 october 2036
(Sunday)
अश्विन पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, वाल्मीकि जयन्ती, मीराबाई जयन्ती, नवपद ओली पूर्ण
6 october 2036
(Monday)
कार्तिक प्रारम्भ *उत्तर
8 october 2036
(Wednesday)
अट्ल तद्दी, करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, मासिक कार्तिगाई
10 october 2036
(Friday)
रोहिणी व्रत
12 october 2036
(Sunday)
भानु सप्तमी, अहोई अष्टमी, राधा कुण्ड स्नान, कालाष्टमी
15 october 2036
(Wednesday)
रमा एकादशी
16 october 2036
(Thursday)
वैष्णव रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी
17 october 2036
(Friday)
धन तेरस, यम पञ्चक प्रारम्भ, यम दीपम, प्रदोष व्रत, काली चौदस, हनुमान पूजा, मासिक शिवरात्रि, तुला संक्रान्ति
18 october 2036
(Saturday)
नरक चतुर्दशी, तमिल दीपावली, दीवाली, लक्ष्मी पूजा, दीपमालिका, केदार गौरी व्रत, चोपड़ा पूजा, शारदा पूजा, काली पूजा, कमला जयन्ती
19 october 2036
(Sunday)
कार्तिक अमावस्या, दर्श अमावस्या
20 october 2036
(Monday)
चन्द्र दर्शन, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, द्यूत क्रीडा, नव सम्वत प्रारम्भ
21 october 2036
(Tuesday)
भैया दूज, यम द्वितीया
23 october 2036
(Thursday)
नागुला चविति *तेलुगू, विनायक चतुर्थी
24 october 2036
(Friday)
लाभ पञ्चमी, सूर सम्हारम
25 october 2036
(Saturday)
छठ पूजा
26 october 2036
(Sunday)
भानु सप्तमी, अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ
27 october 2036
(Monday)
गोपाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
28 october 2036
(Tuesday)
अक्षय नवमी, जगद्धात्री पूजा
29 october 2036
(Wednesday)
कंस वध
30 october 2036
(Thursday)
देवुत्थान एकादशी, भीष्म पञ्चक प्रारम्भ
31 october 2036
(Friday)
तुलसी विवाह, योगेश्वर द्वादशी

Festivals in November 2036

1 november 2036
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी, विश्वेश्वर व्रत
2 november 2036
(Sunday)
वैकुण्ठ चतुर्दशी, मणिकर्णिका स्नान, चौमासी चौदस
3 november 2036
(Monday)
देव दीवाली, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर स्नान, पूर्णिमा उपवास, गुरु नानक जयन्ती, भीष्म पञ्चक समाप्त, अष्टाह्निका विधान पूर्ण, रथ यात्रा
4 november 2036
(Tuesday)
मार्गशीर्ष प्रारम्भ *उत्तर
5 november 2036
(Wednesday)
मासिक कार्तिगाई
6 november 2036
(Thursday)
रोहिणी व्रत
7 november 2036
(Friday)
संकष्टी चतुर्थी
10 november 2036
(Monday)
कालभैरव जयन्ती
14 november 2036
(Friday)
उत्पन्ना एकादशी, नेहरू जयन्ती, जमात उल-विदा
15 november 2036
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
16 november 2036
(Sunday)
मासिक शिवरात्रि, वृश्चिक संक्रान्ति, मण्डला काल प्रारम्भ
17 november 2036
(Monday)
मार्गशीर्ष अमावस्या, दर्श अमावस्या, सोमवती अमावस्या
19 november 2036
(Wednesday)
चन्द्र दर्शन
20 november 2036
(Thursday)
ईद उल-फ़ित्र, रमज़ान
21 november 2036
(Friday)
विनायक चतुर्थी
23 november 2036
(Sunday)
विवाह पञ्चमी, नाग पञ्चमी *तेलुगू, सुब्रहमन्य षष्ठी, चम्पा षष्ठी
26 november 2036
(Wednesday)
मासिक दुर्गाष्टमी
29 november 2036
(Saturday)
मोक्षदा एकादशी, गीता जयन्ती, गुरुवायुर एकादशी
30 november 2036
(Sunday)
मत्स्य द्वादशी

Festivals in December 2036

1 december 2036
(Monday)
प्रदोष व्रत, हनुमान जयन्ती *कन्नड़
2 december 2036
(Tuesday)
कार्तिगाई दीपम्
3 december 2036
(Wednesday)
मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयन्ती, पूर्णिमा उपवास, अन्नपूर्णा जयन्ती, त्रिपुर भैरवी जयन्ती, रोहिणी व्रत
4 december 2036
(Thursday)
पौष प्रारम्भ *उत्तर
6 december 2036
(Saturday)
संकष्टी चतुर्थी
10 december 2036
(Wednesday)
कालाष्टमी
13 december 2036
(Saturday)
सफला एकादशी
15 december 2036
(Monday)
प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि, धनु संक्रान्ति
17 december 2036
(Wednesday)
पौष अमावस्या, दर्शवेला अमावस्या, हनुमान जयंती
19 december 2036
(Friday)
चन्द्र दर्शन
21 december 2036
(Sunday)
विनायक चतुर्थी, साल का सबसे छोटा दिन
23 december 2036
(Tuesday)
स्कन्द षष्ठी
25 december 2036
(Thursday)
गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती, मेरी क्रिसमस
26 december 2036
(Friday)
मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारम्भ, मण्डला पूजा
29 december 2036
(Monday)
पौष पुत्रदा एकादशी, तैलंग स्वामी जयन्ती, कूर्म द्वादशी, वैकुण्ठ एकादशी
30 december 2036
(Tuesday)
प्रदोष व्रत
31 december 2036
(Wednesday)
रोहिणी व्रत

Festivals

The following Festivals are shown for the date April, 2036 Indian Holidays and Hindu Festival Calendar for Varanasi, Uttar Pradesh, India".