Festivals 2033


Festivals in January 2033

1 january 2033
(Saturday)
पौष अमावस्या, दर्शवेला अमावस्या, हनुमान जयंती, अंग्रेज़ी नव वर्ष
2 january 2033
(Sunday)
चन्द्र दर्शन
3 january 2033
(Monday)
ईद उल-फ़ित्र, रमज़ान
4 january 2033
(Tuesday)
विनायक चतुर्थी
6 january 2033
(Thursday)
स्कन्द षष्ठी
7 january 2033
(Friday)
गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती
8 january 2033
(Saturday)
मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारम्भ
11 january 2033
(Tuesday)
पौष पुत्रदा एकादशी, तैलंग स्वामी जयन्ती, मासिक कार्तिगाई, वैकुण्ठ एकादशी
12 january 2033
(Wednesday)
कूर्म द्वादशी, प्रदोष व्रत, रोहिणी व्रत
13 january 2033
(Thursday)
लोहड़ी
14 january 2033
(Friday)
पोंगल, मकर संक्रान्ति
15 january 2033
(Saturday)
पौष पूर्णिमा, शाकम्भरी पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, माघ बिहु
16 january 2033
(Sunday)
माघ प्रारम्भ *उत्तर, थाई पूसम
19 january 2033
(Wednesday)
संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ
23 january 2033
(Sunday)
स्वामी विवेकानन्द जयन्ती, भानु सप्तमी, कालाष्टमी, सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती
26 january 2033
(Wednesday)
गणतन्त्र दिवस
27 january 2033
(Thursday)
षटतिला एकादशी
28 january 2033
(Friday)
प्रदोष व्रत
29 january 2033
(Saturday)
मेरु त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि
30 january 2033
(Sunday)
माघ अमावस्या, दर्श अमावस्या, मौनी अमावस, थाई अमावसाइ
31 january 2033
(Monday)
गुप्त नवरात्रि प्रारम्भ

Festivals in February 2033

1 february 2033
(Tuesday)
चन्द्र दर्शन
3 february 2033
(Thursday)
विनायक चतुर्थी, गणेश जयन्ती
4 february 2033
(Friday)
वसन्त पञ्चमी, स्कन्द षष्ठी
6 february 2033
(Sunday)
भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, नर्मदा जयन्ती, भीष्म अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
7 february 2033
(Monday)
मासिक कार्तिगाई
8 february 2033
(Tuesday)
रोहिणी व्रत
9 february 2033
(Wednesday)
जया एकादशी
10 february 2033
(Thursday)
वैष्णव जया एकादशी, भीष्म द्वादशी
11 february 2033
(Friday)
प्रदोष व्रत
12 february 2033
(Saturday)
कुम्भ संक्रान्ति
13 february 2033
(Sunday)
पूर्णिमा उपवास
14 february 2033
(Monday)
माघ पूर्णिमा, गुरु रविदास जयन्ती, ललिता जयन्ती, मासी मागम
15 february 2033
(Tuesday)
फाल्गुन प्रारम्भ *उत्तर
16 february 2033
(Wednesday)
अट्टुकल पोंगल
17 february 2033
(Thursday)
संकष्टी चतुर्थी
20 february 2033
(Sunday)
यशोदा जयन्ती
21 february 2033
(Monday)
शबरी जयन्ती
22 february 2033
(Tuesday)
जानकी जयन्ती, कालाष्टमी
24 february 2033
(Thursday)
महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती
25 february 2033
(Friday)
विजया एकादशी
27 february 2033
(Sunday)
प्रदोष व्रत, महा शिवरात्रि

Festivals in March 2033

1 march 2033
(Tuesday)
फाल्गुन अमावस्या, दर्श अमावस्या
2 march 2033
(Wednesday)
चन्द्र दर्शन, फुलैरा दूज, श्री रामकृष्ण जयन्ती
4 march 2033
(Friday)
विनायक चतुर्थी
6 march 2033
(Sunday)
स्कन्द षष्ठी, मासिक कार्तिगाई
7 march 2033
(Monday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, रोहिणी व्रत
8 march 2033
(Tuesday)
मासिक दुर्गाष्टमी
11 march 2033
(Friday)
आमलकी एकादशी
12 march 2033
(Saturday)
नरसिंह द्वादशी, ईद-उल-जुहा, बकरीद
13 march 2033
(Sunday)
प्रदोष व्रत
14 march 2033
(Monday)
चौमासी चौदस, मीन संक्रान्ति, कारादाइयन नौम्बू
15 march 2033
(Tuesday)
छोटी होली, होलिका दहन, वसन्त पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, अष्टाह्निका विधान पूर्ण, फाल्गुन पूर्णिमा, लक्ष्मी जयन्ती, चैतन्य महाप्रभु जयन्ती
16 march 2033
(Wednesday)
होली
17 march 2033
(Thursday)
चैत्र प्रारम्भ *उत्तर
18 march 2033
(Friday)
भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया
19 march 2033
(Saturday)
शिवाजी जयन्ती, संकष्टी चतुर्थी
20 march 2033
(Sunday)
वसन्त सम्पात
21 march 2033
(Monday)
रंग पञ्चमी
23 march 2033
(Wednesday)
शीतला सप्तमी, कालाष्टमी
24 march 2033
(Thursday)
बसोड़ा, शीतला अष्टमी, वर्षी तप आरम्भ
27 march 2033
(Sunday)
पापमोचिनी एकादशी
28 march 2033
(Monday)
प्रदोष व्रत
29 march 2033
(Tuesday)
मासिक शिवरात्रि
30 march 2033
(Wednesday)
चैत्र अमावस्या, दर्श अमावस्या, सूर्य ग्रहण
31 march 2033
(Thursday)
चन्द्र दर्शन, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, युगादी

Festivals in April 2033

1 april 2033
(Friday)
झूलेलाल जयन्ती, बैंक अवकाश, अल-हिजरा, इस्लामी नया साल
2 april 2033
(Saturday)
गौरीपूजा, गणगौर, मत्स्य जयन्ती, विनायक चतुर्थी, मासिक कार्तिगाई
3 april 2033
(Sunday)
लक्ष्मी पञ्चमी
4 april 2033
(Monday)
स्कन्द षष्ठी, रोहिणी व्रत
5 april 2033
(Tuesday)
यमुना छठ
6 april 2033
(Wednesday)
नवपद ओली प्रारम्भ
7 april 2033
(Thursday)
मासिक दुर्गाष्टमी, राम नवमी *स्मार्त, महातारा जयन्ती
8 april 2033
(Friday)
राम नवमी *वैष्णव
10 april 2033
(Sunday)
कामदा एकादशी, वामन द्वादशी, अशुरा का दिन, मुहर्रम
11 april 2033
(Monday)
प्रदोष व्रत
12 april 2033
(Tuesday)
महावीर स्वामी जयन्ती, पैन्गुनी उथिरम
14 april 2033
(Thursday)
हनुमान जयन्ती, चैत्र पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण, पूर्णिमा उपवास, नवपद ओली पूर्ण, सोलर नववर्ष, मेष संक्रान्ति, बैसाखी, पुथन्डू, विषु कानी, अम्बेडकर जयन्ती
15 april 2033
(Friday)
वैशाख प्रारम्भ *उत्तर, पहेला वैशाख, गुड फ्राइडे
17 april 2033
(Sunday)
ईस्टर
18 april 2033
(Monday)
संकष्टी चतुर्थी
22 april 2033
(Friday)
कालाष्टमी
25 april 2033
(Monday)
बरूथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयन्ती
26 april 2033
(Tuesday)
प्रदोष व्रत
27 april 2033
(Wednesday)
मासिक शिवरात्रि
28 april 2033
(Thursday)
दर्श अमावस्या
29 april 2033
(Friday)
वैशाख अमावस्या
30 april 2033
(Saturday)
चन्द्र दर्शन

Festivals in May 2033

1 may 2033
(Sunday)
परशुराम जयन्ती, अक्षय तृतीया, वर्षी तप पारण, मातङ्गी जयन्ती, रोहिणी व्रत
2 may 2033
(Monday)
विनायक चतुर्थी
3 may 2033
(Tuesday)
शंकराचार्य जयन्ती, सूरदास जयन्ती, रामानुज जयन्ती
4 may 2033
(Wednesday)
स्कन्द षष्ठी, अग्नि नक्षत्रम् प्रारम्भ
5 may 2033
(Thursday)
गंगा सप्तमी
6 may 2033
(Friday)
मासिक दुर्गाष्टमी, बगलामुखी जयन्ती
7 may 2033
(Saturday)
सीता नवमी, रबीन्द्रनाथ टैगोर जयन्ती
8 may 2033
(Sunday)
महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान, थ्रिस्सूर पूरम
9 may 2033
(Monday)
टैगोर जयन्ती *बंगाल
10 may 2033
(Tuesday)
मोहिनी एकादशी, परशुराम द्वादशी
11 may 2033
(Wednesday)
प्रदोष व्रत
12 may 2033
(Thursday)
नरसिंघ जयन्ती, छिन्नमस्ता जयन्ती
13 may 2033
(Friday)
कूर्म जयन्ती
14 may 2033
(Saturday)
वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, चित्रा पूर्णनामी
15 may 2033
(Sunday)
ज्येष्ठ प्रारम्भ *उत्तर, नारद जयन्ती, वृषभ संक्रान्ति
17 may 2033
(Tuesday)
संकष्टी चतुर्थी
21 may 2033
(Saturday)
कालाष्टमी
24 may 2033
(Tuesday)
हनुमान जयन्ती *तेलुगू, अपरा एकादशी
25 may 2033
(Wednesday)
गौण अपरा एकादशी, वैष्णव अपरा एकादशी
26 may 2033
(Thursday)
प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
28 may 2033
(Saturday)
ज्येष्ठ अमावस्या, दर्श-भावुका अमावस्या, शनि जयन्ती, वट सावित्री व्रत, अग्नि नक्षत्रम् समाप्त
29 may 2033
(Sunday)
चन्द्र दर्शन, रोहिणी व्रत
31 may 2033
(Tuesday)
महाराणा प्रताप जयन्ती

Festivals in June 2033

1 june 2033
(Wednesday)
विनायक चतुर्थी
2 june 2033
(Thursday)
स्कन्द षष्ठी
5 june 2033
(Sunday)
मासिक दुर्गाष्टमी, धूमावती जयन्ती
6 june 2033
(Monday)
महेश नवमी
7 june 2033
(Tuesday)
गंगा दशहरा
8 june 2033
(Wednesday)
गायत्री जयन्ती, निर्जला एकादशी
9 june 2033
(Thursday)
रामलक्ष्मण द्वादशी
10 june 2033
(Friday)
प्रदोष व्रत, वैकासी विसाकम, मिलाद उन-नबी, ईद-ए-मिलाद
12 june 2033
(Sunday)
ज्येष्ठ पूर्णिमा, वट पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा उपवास, कबीरदास जयन्ती
13 june 2033
(Monday)
आषाढ़ प्रारम्भ *उत्तर
15 june 2033
(Wednesday)
मिथुन संक्रान्ति
16 june 2033
(Thursday)
संकष्टी चतुर्थी
19 june 2033
(Sunday)
भानु सप्तमी, कालाष्टमी
21 june 2033
(Tuesday)
साल का सबसे बड़ा दिन
23 june 2033
(Thursday)
योगिनी एकादशी
24 june 2033
(Friday)
प्रदोष व्रत
25 june 2033
(Saturday)
मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत
26 june 2033
(Sunday)
आषाढ़ अमावस्या, दर्श अमावस्या
27 june 2033
(Monday)
गुप्त नवरात्रि प्रारम्भ
28 june 2033
(Tuesday)
चन्द्र दर्शन, जगन्नाथ रथयात्रा
30 june 2033
(Thursday)
विनायक चतुर्थी

Festivals in July 2033

2 july 2033
(Saturday)
स्कन्द षष्ठी
4 july 2033
(Monday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ
5 july 2033
(Tuesday)
मासिक दुर्गाष्टमी
8 july 2033
(Friday)
देवशयनी एकादशी, गौरी व्रत प्रारम्भ *गुजरात, वासुदेव द्वादशी
9 july 2033
(Saturday)
प्रदोष व्रत, जयापार्वती व्रत प्रारम्भ, शनि त्रयोदशी
11 july 2033
(Monday)
चौमासी चौदस, कोकिला व्रत *गुजरात
12 july 2033
(Tuesday)
व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गौरी व्रत समाप्त *गुजरात, पूर्णिमा उपवास, अष्टाह्निका विधान पूर्ण
13 july 2033
(Wednesday)
सावन प्रारम्भ *उत्तर
15 july 2033
(Friday)
जयापार्वती व्रत समाप्त, संकष्टी चतुर्थी
16 july 2033
(Saturday)
कर्क संक्रान्ति
18 july 2033
(Monday)
श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर
19 july 2033
(Tuesday)
कालाष्टमी, मंगला गौरी व्रत *उत्तर
21 july 2033
(Thursday)
मासिक कार्तिगाई
22 july 2033
(Friday)
कामिका एकादशी, रोहिणी व्रत
23 july 2033
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
24 july 2033
(Sunday)
सावन शिवरात्रि
25 july 2033
(Monday)
श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर, दर्श अमावस्या, हरियाली अमावस्या, आदि अमावसाइ
26 july 2033
(Tuesday)
श्रावण अमावस्या, मंगला गौरी व्रत *उत्तर
28 july 2033
(Thursday)
चन्द्र दर्शन
29 july 2033
(Friday)
हरियाली तीज
30 july 2033
(Saturday)
विनायक चतुर्थी, अन्दल जयन्ती
31 july 2033
(Sunday)
नाग पञ्चमी

Festivals in August 2033

1 august 2033
(Monday)
कल्की जयन्ती, स्कन्द षष्ठी, श्रावण सोमवार व्रत
2 august 2033
(Tuesday)
तुलसीदास जयन्ती, मंगला गौरी व्रत, आदि पेरुक्कू
3 august 2033
(Wednesday)
मासिक दुर्गाष्टमी
5 august 2033
(Friday)
वरलक्ष्मी व्रत
7 august 2033
(Sunday)
श्रावण पुत्रदा एकादशी, दामोदर द्वादशी
8 august 2033
(Monday)
प्रदोष व्रत, श्रावण सोमवार व्रत
9 august 2033
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत
10 august 2033
(Wednesday)
श्रावण पूर्णिमा, राखी, रक्षा बन्धन, गायत्री जयन्ती, नारली पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, ऋग्वेद उपाकर्म, यजुर्वेद उपाकर्म, हयग्रीव जयन्ती, संस्कृत दिवस
11 august 2033
(Thursday)
गायत्री जापम, भाद्रपद प्रारम्भ *उत्तर
13 august 2033
(Saturday)
कजरी तीज, संकष्टी चतुर्थी, संकटहरा चतुर्थी *तमिल, बोल चौथ *गुजरात
15 august 2033
(Monday)
नाग पञ्चम *गुजरात, रांधण छठ *गुजरात, स्वतन्त्रता दिवस
16 august 2033
(Tuesday)
बलराम जयन्ती, शीतला सातम *गुजरात
17 august 2033
(Wednesday)
कृष्ण जन्माष्टमी, कालाष्टमी, आद्याकाली जयन्ती, सिंह संक्रान्ति, मासिक कार्तिगाई, मलयालम नव वर्ष
18 august 2033
(Thursday)
दही हाण्डी
19 august 2033
(Friday)
रोहिणी व्रत
20 august 2033
(Saturday)
अजा एकादशी
21 august 2033
(Sunday)
पर्यूषण पर्वारम्भ
22 august 2033
(Monday)
प्रदोष व्रत
23 august 2033
(Tuesday)
मासिक शिवरात्रि
24 august 2033
(Wednesday)
भाद्रपद अमावस्या, दर्श अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, पोला, वृषभोत्सव
26 august 2033
(Friday)
चन्द्र दर्शन
27 august 2033
(Saturday)
वराह जयन्ती
28 august 2033
(Sunday)
सामवेद उपाकर्म, हरतालिका तीज, गौरी हब्बा, गणेश चतुर्थी
30 august 2033
(Tuesday)
ऋषि पञ्चमी, सम्वत्सरी पर्व, स्कन्द षष्ठी

Festivals in September 2033

1 september 2033
(Thursday)
ललिता सप्तमी, गौरी आवाहन
2 september 2033
(Friday)
राधा अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरम्भ, दूर्वा अष्टमी, गौरी पूजा
3 september 2033
(Saturday)
गौरी विसर्जन
5 september 2033
(Monday)
परिवर्तिनी एकादशी
6 september 2033
(Tuesday)
वामन जयन्ती, कल्की द्वादशी, भुवनेश्वरी जयन्ती, प्रदोष व्रत, ओणम
8 september 2033
(Thursday)
अनन्त चतुर्दशी, गणेश विसर्जन, पूर्णिमा उपवास, पूर्णिमा श्राद्ध
9 september 2033
(Friday)
भाद्रपद पूर्णिमा, प्रतिपदा श्राद्ध
10 september 2033
(Saturday)
आश्विन प्रारम्भ *उत्तर, द्वितीया श्राद्ध
11 september 2033
(Sunday)
तृतीया श्राद्ध
12 september 2033
(Monday)
चतुर्थी श्राद्ध, संकष्टी चतुर्थी
13 september 2033
(Tuesday)
महा भरणी, पञ्चमी श्राद्ध, षष्ठी श्राद्ध, मासिक कार्तिगाई
14 september 2033
(Wednesday)
सप्तमी श्राद्ध
15 september 2033
(Thursday)
अष्टमी श्राद्ध, कालाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण, अष्टमी रोहिणी, रोहिणी व्रत
16 september 2033
(Friday)
जीवितपुत्रिका व्रत, नवमी श्राद्ध
17 september 2033
(Saturday)
दशमी श्राद्ध, कन्या संक्रान्ति, विश्वकर्मा पूजा
18 september 2033
(Sunday)
एकादशी श्राद्ध
19 september 2033
(Monday)
इन्दिरा एकादशी, द्वादशी श्राद्ध
20 september 2033
(Tuesday)
त्रयोदशी श्राद्ध, प्रदोष व्रत
21 september 2033
(Wednesday)
मघा श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि
22 september 2033
(Thursday)
चतुर्दशी श्राद्ध, शरद्कालीन सम्पात
23 september 2033
(Friday)
अश्विन अमावस्या, सर्वपित्री दर्श अमावस्या, सर्वपित्रू अमावस्या, सूर्य ग्रहण
24 september 2033
(Saturday)
नवरात्रि प्रारम्भ, घटस्थापना, महाराजा अग्रसेन जयन्ती
25 september 2033
(Sunday)
चन्द्र दर्शन
27 september 2033
(Tuesday)
विनायक चतुर्थी
28 september 2033
(Wednesday)
ललिता पञ्चमी
29 september 2033
(Thursday)
बिल्व निमन्त्रण, स्कन्द षष्ठी
30 september 2033
(Friday)
कल्पारम्भ, अकाल बोधन

Festivals in October 2033

1 october 2033
(Saturday)
सरस्वती आवाहन, नवपत्रिका पूजा, नवपद ओली प्रारम्भ
2 october 2033
(Sunday)
सरस्वती पूजा, दुर्गा अष्टमी, सन्धि पूजा, महा नवमी, गाँधी जयन्ती
3 october 2033
(Monday)
सरस्वती बलिदान, दुर्गा बलिदान, सरस्वती विसर्जन, आयुध पूजा, दक्षिण सरस्वती पूजा, बंगाल महा नवमी, दशहरा, विजयदशमी, बुद्ध जयन्ती
4 october 2033
(Tuesday)
दुर्गा विसर्जन, बंगाल विजयदशमी, मैसूर दसरा, विद्यारम्भ दिन, मध्वाचार्य जयन्ती, पापांकुशा एकादशी
5 october 2033
(Wednesday)
गौण पापांकुशा एकादशी, वैष्णव पापांकुशा एकादशी, पद्मनाभ द्वादशी
6 october 2033
(Thursday)
प्रदोष व्रत
7 october 2033
(Friday)
कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा, हजरत अली का जन्मदिन
8 october 2033
(Saturday)
अश्विन पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण, पूर्णिमा उपवास, वाल्मीकि जयन्ती, मीराबाई जयन्ती, नवपद ओली पूर्ण
9 october 2033
(Sunday)
कार्तिक प्रारम्भ *उत्तर
10 october 2033
(Monday)
अट्ल तद्दी
11 october 2033
(Tuesday)
करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, मासिक कार्तिगाई
12 october 2033
(Wednesday)
रोहिणी व्रत
14 october 2033
(Friday)
अहोई अष्टमी, राधा कुण्ड स्नान
15 october 2033
(Saturday)
कालाष्टमी
17 october 2033
(Monday)
तुला संक्रान्ति
18 october 2033
(Tuesday)
रमा एकादशी
19 october 2033
(Wednesday)
गोवत्स द्वादशी
20 october 2033
(Thursday)
धन तेरस, यम पञ्चक प्रारम्भ, यम दीपम, प्रदोष व्रत
21 october 2033
(Friday)
काली चौदस, हनुमान पूजा, मासिक शिवरात्रि
22 october 2033
(Saturday)
नरक चतुर्दशी, तमिल दीपावली, दीवाली, लक्ष्मी पूजा, दीपमालिका, केदार गौरी व्रत, चोपड़ा पूजा, शारदा पूजा, काली पूजा, कमला जयन्ती, दर्श अमावस्या
23 october 2033
(Sunday)
कार्तिक अमावस्या
24 october 2033
(Monday)
चन्द्र दर्शन, गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, द्यूत क्रीडा, नव सम्वत प्रारम्भ
25 october 2033
(Tuesday)
भैया दूज, यम द्वितीया
27 october 2033
(Thursday)
नागुला चविति *तेलुगू, विनायक चतुर्थी
28 october 2033
(Friday)
लाभ पञ्चमी
29 october 2033
(Saturday)
छठ पूजा, सूर सम्हारम
30 october 2033
(Sunday)
भानु सप्तमी, अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ
31 october 2033
(Monday)
गोपाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी

Festivals in November 2033

1 november 2033
(Tuesday)
अक्षय नवमी, जगद्धात्री पूजा
2 november 2033
(Wednesday)
कंस वध, भीष्म पञ्चक प्रारम्भ
3 november 2033
(Thursday)
देवुत्थान एकादशी, योगेश्वर द्वादशी
4 november 2033
(Friday)
तुलसी विवाह, प्रदोष व्रत
5 november 2033
(Saturday)
वैकुण्ठ चतुर्दशी, विश्वेश्वर व्रत, चौमासी चौदस
6 november 2033
(Sunday)
मणिकर्णिका स्नान, देव दीवाली, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर स्नान, पूर्णिमा उपवास, गुरु नानक जयन्ती, भीष्म पञ्चक समाप्त, अष्टाह्निका विधान पूर्ण, रथ यात्रा
7 november 2033
(Monday)
मार्गशीर्ष प्रारम्भ *उत्तर, मासिक कार्तिगाई
9 november 2033
(Wednesday)
संकष्टी चतुर्थी, रोहिणी व्रत
13 november 2033
(Sunday)
भानु सप्तमी, कालभैरव जयन्ती
14 november 2033
(Monday)
नेहरू जयन्ती
16 november 2033
(Wednesday)
वृश्चिक संक्रान्ति
17 november 2033
(Thursday)
उत्पन्ना एकादशी, मण्डला काल प्रारम्भ
19 november 2033
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
20 november 2033
(Sunday)
मासिक शिवरात्रि
21 november 2033
(Monday)
मार्गशीर्ष अमावस्या, दर्श अमावस्या, सोमवती अमावस्या
23 november 2033
(Wednesday)
चन्द्र दर्शन
25 november 2033
(Friday)
विनायक चतुर्थी
27 november 2033
(Sunday)
विवाह पञ्चमी, नाग पञ्चमी *तेलुगू, सुब्रहमन्य षष्ठी, चम्पा षष्ठी
29 november 2033
(Tuesday)
मासिक दुर्गाष्टमी

Festivals in December 2033

2 december 2033
(Friday)
मोक्षदा एकादशी, गीता जयन्ती, गुरुवायुर एकादशी
3 december 2033
(Saturday)
मत्स्य द्वादशी
4 december 2033
(Sunday)
प्रदोष व्रत, हनुमान जयन्ती *कन्नड़
5 december 2033
(Monday)
दत्तात्रेय जयन्ती, कार्तिगाई दीपम्
6 december 2033
(Tuesday)
मार्गशीर्ष पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, अन्नपूर्णा जयन्ती, त्रिपुर भैरवी जयन्ती, रोहिणी व्रत
7 december 2033
(Wednesday)
पौष प्रारम्भ *उत्तर
9 december 2033
(Friday)
संकष्टी चतुर्थी
13 december 2033
(Tuesday)
कालाष्टमी
16 december 2033
(Friday)
धनु संक्रान्ति
17 december 2033
(Saturday)
सफला एकादशी
19 december 2033
(Monday)
प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
21 december 2033
(Wednesday)
पौष अमावस्या, दर्शवेला अमावस्या, हनुमान जयंती, साल का सबसे छोटा दिन
23 december 2033
(Friday)
चन्द्र दर्शन, जमात उल-विदा, ईद उल-फ़ित्र, रमज़ान
25 december 2033
(Sunday)
विनायक चतुर्थी, मेरी क्रिसमस
27 december 2033
(Tuesday)
स्कन्द षष्ठी, मण्डला पूजा
28 december 2033
(Wednesday)
गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती
29 december 2033
(Thursday)
मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारम्भ

Festivals

The following Festivals are shown for the date April, 2033 Indian Holidays and Hindu Festival Calendar for Varanasi, Uttar Pradesh, India".