Festivals 2016


Festivals in January 2016

1 january 2016
(Friday)
अंग्रेज़ी नव वर्ष
2 january 2016
(Saturday)
कालाष्टमी
5 january 2016
(Tuesday)
सफला एकादशी
6 january 2016
(Wednesday)
वैष्णव सफला एकादशी
7 january 2016
(Thursday)
प्रदोष व्रत
8 january 2016
(Friday)
मासिक शिवरात्रि
9 january 2016
(Saturday)
पौष अमावस्या, दर्शवेला अमावस्या, हनुमान जयंती
11 january 2016
(Monday)
चन्द्र दर्शन
13 january 2016
(Wednesday)
विनायक चतुर्थी
14 january 2016
(Thursday)
लोहड़ी
15 january 2016
(Friday)
स्कन्द षष्ठी, पोंगल, मकर संक्रान्ति
16 january 2016
(Saturday)
गुरु गोबिन्द सिंह जयन्ती, माघ बिहु
17 january 2016
(Sunday)
मासिक दुर्गाष्टमी, शाकम्भरी उत्सवारम्भ
19 january 2016
(Tuesday)
मासिक कार्तिगाई
20 january 2016
(Wednesday)
पौष पुत्रदा एकादशी, तैलंग स्वामी जयन्ती, कूर्म द्वादशी, रोहिणी व्रत
21 january 2016
(Thursday)
प्रदोष व्रत
23 january 2016
(Saturday)
पूर्णिमा उपवास, सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती
24 january 2016
(Sunday)
पौष पूर्णिमा, शाकम्भरी पूर्णिमा, थाई पूसम
25 january 2016
(Monday)
माघ प्रारम्भ *उत्तर
26 january 2016
(Tuesday)
गणतन्त्र दिवस
27 january 2016
(Wednesday)
संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ
31 january 2016
(Sunday)
स्वामी विवेकानन्द जयन्ती, भानु सप्तमी

Festivals in February 2016

1 february 2016
(Monday)
कालाष्टमी
4 february 2016
(Thursday)
षटतिला एकादशी
6 february 2016
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी, मेरु त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि
8 february 2016
(Monday)
माघ अमावस्या, दर्श अमावस्या, मौनी अमावस, थाई अमावसाइ
9 february 2016
(Tuesday)
चन्द्र दर्शन, गुप्त नवरात्रि प्रारम्भ
11 february 2016
(Thursday)
विनायक चतुर्थी, गणेश जयन्ती
12 february 2016
(Friday)
वसन्त पञ्चमी
13 february 2016
(Saturday)
स्कन्द षष्ठी, कुम्भ संक्रान्ति
14 february 2016
(Sunday)
भानु सप्तमी, रथ सप्तमी, नर्मदा जयन्ती
15 february 2016
(Monday)
भीष्म अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी, मासिक कार्तिगाई
16 february 2016
(Tuesday)
रोहिणी व्रत
18 february 2016
(Thursday)
जया एकादशी
19 february 2016
(Friday)
भीष्म द्वादशी
20 february 2016
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
22 february 2016
(Monday)
माघ पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, गुरु रविदास जयन्ती, ललिता जयन्ती, मासी मागम
23 february 2016
(Tuesday)
फाल्गुन प्रारम्भ *उत्तर, अट्टुकल पोंगल
26 february 2016
(Friday)
संकष्टी चतुर्थी
29 february 2016
(Monday)
यशोदा जयन्ती

Festivals in March 2016

1 march 2016
(Tuesday)
शबरी जयन्ती, कालाष्टमी
2 march 2016
(Wednesday)
जानकी जयन्ती
4 march 2016
(Friday)
महर्षि दयानन्द सरस्वती जयन्ती
5 march 2016
(Saturday)
विजया एकादशी
6 march 2016
(Sunday)
प्रदोष व्रत
7 march 2016
(Monday)
महा शिवरात्रि
8 march 2016
(Tuesday)
दर्श अमावस्या
9 march 2016
(Wednesday)
फाल्गुन अमावस्या, सूर्य ग्रहण
10 march 2016
(Thursday)
चन्द्र दर्शन, फुलैरा दूज, श्री रामकृष्ण जयन्ती
12 march 2016
(Saturday)
विनायक चतुर्थी
13 march 2016
(Sunday)
स्कन्द षष्ठी, मासिक कार्तिगाई
14 march 2016
(Monday)
मीन संक्रान्ति, कारादाइयन नौम्बू
15 march 2016
(Tuesday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ, रोहिणी व्रत
16 march 2016
(Wednesday)
मासिक दुर्गाष्टमी
19 march 2016
(Saturday)
आमलकी एकादशी, नरसिंह द्वादशी
20 march 2016
(Sunday)
प्रदोष व्रत, वसन्त सम्पात
22 march 2016
(Tuesday)
चौमासी चौदस
23 march 2016
(Wednesday)
छोटी होली, होलिका दहन, वसन्त पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण, पूर्णिमा उपवास, अष्टाह्निका विधान पूर्ण, फाल्गुन पूर्णिमा, लक्ष्मी जयन्ती, चैतन्य महाप्रभु जयन्ती, पैन्गुनी उथिरम
24 march 2016
(Thursday)
होली, चैत्र प्रारम्भ *उत्तर
25 march 2016
(Friday)
भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया, गुड फ्राइडे
26 march 2016
(Saturday)
शिवाजी जयन्ती
27 march 2016
(Sunday)
संकष्टी चतुर्थी, ईस्टर
28 march 2016
(Monday)
रंग पञ्चमी
30 march 2016
(Wednesday)
शीतला सप्तमी
31 march 2016
(Thursday)
बसोड़ा, शीतला अष्टमी, कालाष्टमी

Festivals in April 2016

1 april 2016
(Friday)
वर्षी तप आरम्भ, बैंक अवकाश
3 april 2016
(Sunday)
पापमोचिनी एकादशी
4 april 2016
(Monday)
गौण पापमोचिनी एकादशी, वैष्णव पापमोचिनी एकादशी
5 april 2016
(Tuesday)
प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि
7 april 2016
(Thursday)
चैत्र अमावस्या, दर्श अमावस्या
8 april 2016
(Friday)
चन्द्र दर्शन, चैत्र नवरात्रि, गुड़ी पड़वा, युगादी
9 april 2016
(Saturday)
झूलेलाल जयन्ती, गौरीपूजा, गणगौर, मत्स्य जयन्ती
10 april 2016
(Sunday)
विनायक चतुर्थी, मासिक कार्तिगाई
11 april 2016
(Monday)
लक्ष्मी पञ्चमी, रोहिणी व्रत
12 april 2016
(Tuesday)
यमुना छठ, स्कन्द षष्ठी
13 april 2016
(Wednesday)
नवपद ओली प्रारम्भ, सोलर नववर्ष, मेष संक्रान्ति, बैसाखी
14 april 2016
(Thursday)
मासिक दुर्गाष्टमी, पुथन्डू, विषु कानी, पहेला वैशाख, अम्बेडकर जयन्ती
15 april 2016
(Friday)
राम नवमी, महातारा जयन्ती
17 april 2016
(Sunday)
कामदा एकादशी
18 april 2016
(Monday)
वामन द्वादशी, थ्रिस्सूर पूरम
19 april 2016
(Tuesday)
प्रदोष व्रत, महावीर स्वामी जयन्ती
21 april 2016
(Thursday)
पूर्णिमा उपवास, हजरत अली का जन्मदिन
22 april 2016
(Friday)
हनुमान जयन्ती, चैत्र पूर्णिमा, नवपद ओली पूर्ण, चित्रा पूर्णनामी
23 april 2016
(Saturday)
वैशाख प्रारम्भ *उत्तर
25 april 2016
(Monday)
संकष्टी चतुर्थी
29 april 2016
(Friday)
कालाष्टमी

Festivals in May 2016

3 may 2016
(Tuesday)
बरूथिनी एकादशी, वल्लभाचार्य जयन्ती
4 may 2016
(Wednesday)
प्रदोष व्रत, अग्नि नक्षत्रम् प्रारम्भ
5 may 2016
(Thursday)
मासिक शिवरात्रि
6 may 2016
(Friday)
वैशाख अमावस्या, दर्श अमावस्या
7 may 2016
(Saturday)
चन्द्र दर्शन, मासिक कार्तिगाई, रबीन्द्रनाथ टैगोर जयन्ती
8 may 2016
(Sunday)
परशुराम जयन्ती, टैगोर जयन्ती *बंगाल, रोहिणी व्रत
9 may 2016
(Monday)
अक्षय तृतीया, वर्षी तप पारण, मातङ्गी जयन्ती
10 may 2016
(Tuesday)
विनायक चतुर्थी, रामानुज जयन्ती
11 may 2016
(Wednesday)
शंकराचार्य जयन्ती, सूरदास जयन्ती, स्कन्द षष्ठी
12 may 2016
(Thursday)
गंगा सप्तमी
14 may 2016
(Saturday)
मासिक दुर्गाष्टमी, बगलामुखी जयन्ती, वृषभ संक्रान्ति
15 may 2016
(Sunday)
सीता नवमी
16 may 2016
(Monday)
महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान
17 may 2016
(Tuesday)
मोहिनी एकादशी
18 may 2016
(Wednesday)
परशुराम द्वादशी
19 may 2016
(Thursday)
प्रदोष व्रत
20 may 2016
(Friday)
नरसिंघ जयन्ती, छिन्नमस्ता जयन्ती
21 may 2016
(Saturday)
वैशाख पूर्णिमा, कूर्म जयन्ती, बुद्ध पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, वैकासी विसाकम
22 may 2016
(Sunday)
ज्येष्ठ प्रारम्भ *उत्तर, नारद जयन्ती
25 may 2016
(Wednesday)
संकष्टी चतुर्थी
28 may 2016
(Saturday)
अग्नि नक्षत्रम् समाप्त
29 may 2016
(Sunday)
भानु सप्तमी, कालाष्टमी
31 may 2016
(Tuesday)
हनुमान जयन्ती *तेलुगू

Festivals in June 2016

1 june 2016
(Wednesday)
अपरा एकादशी
2 june 2016
(Thursday)
प्रदोष व्रत
3 june 2016
(Friday)
मासिक शिवरात्रि, मासिक कार्तिगाई
4 june 2016
(Saturday)
दर्श-भावुका अमावस्या, वट सावित्री व्रत
5 june 2016
(Sunday)
ज्येष्ठ अमावस्या, शनि जयन्ती, रोहिणी व्रत
6 june 2016
(Monday)
चन्द्र दर्शन
7 june 2016
(Tuesday)
महाराणा प्रताप जयन्ती
8 june 2016
(Wednesday)
विनायक चतुर्थी
10 june 2016
(Friday)
स्कन्द षष्ठी
12 june 2016
(Sunday)
मासिक दुर्गाष्टमी, धूमावती जयन्ती
13 june 2016
(Monday)
महेश नवमी
14 june 2016
(Tuesday)
गंगा दशहरा, मिथुन संक्रान्ति
16 june 2016
(Thursday)
गायत्री जयन्ती, निर्जला एकादशी, रामलक्ष्मण द्वादशी
17 june 2016
(Friday)
प्रदोष व्रत
19 june 2016
(Sunday)
वट पूर्णिमा व्रत
20 june 2016
(Monday)
ज्येष्ठ पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, कबीरदास जयन्ती
21 june 2016
(Tuesday)
आषाढ़ प्रारम्भ *उत्तर, साल का सबसे बड़ा दिन
23 june 2016
(Thursday)
संकष्टी चतुर्थी
27 june 2016
(Monday)
कालाष्टमी
30 june 2016
(Thursday)
योगिनी एकादशी

Festivals in July 2016

1 july 2016
(Friday)
गौण योगिनी एकादशी, वैष्णव योगिनी एकादशी, मासिक कार्तिगाई, जमात उल-विदा
2 july 2016
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी, मासिक शिवरात्रि, रोहिणी व्रत
4 july 2016
(Monday)
आषाढ़ अमावस्या, दर्श अमावस्या, सोमवती अमावस्या
5 july 2016
(Tuesday)
चन्द्र दर्शन, गुप्त नवरात्रि प्रारम्भ
6 july 2016
(Wednesday)
जगन्नाथ रथयात्रा
7 july 2016
(Thursday)
ईद उल-फ़ित्र, रमज़ान
8 july 2016
(Friday)
विनायक चतुर्थी
9 july 2016
(Saturday)
स्कन्द षष्ठी
11 july 2016
(Monday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ
12 july 2016
(Tuesday)
मासिक दुर्गाष्टमी
15 july 2016
(Friday)
देवशयनी एकादशी, गौरी व्रत प्रारम्भ *गुजरात
16 july 2016
(Saturday)
वासुदेव द्वादशी, कर्क संक्रान्ति
17 july 2016
(Sunday)
प्रदोष व्रत, जयापार्वती व्रत प्रारम्भ
18 july 2016
(Monday)
चौमासी चौदस
19 july 2016
(Tuesday)
कोकिला व्रत *गुजरात, व्यास पूजा, आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, गौरी व्रत समाप्त *गुजरात, पूर्णिमा उपवास, अष्टाह्निका विधान पूर्ण
20 july 2016
(Wednesday)
सावन प्रारम्भ *उत्तर
22 july 2016
(Friday)
जयापार्वती व्रत समाप्त
23 july 2016
(Saturday)
संकष्टी चतुर्थी
25 july 2016
(Monday)
श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर
26 july 2016
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत *उत्तर, कालाष्टमी
29 july 2016
(Friday)
रोहिणी व्रत
30 july 2016
(Saturday)
कामिका एकादशी
31 july 2016
(Sunday)
प्रदोष व्रत

Festivals in August 2016

1 august 2016
(Monday)
सावन शिवरात्रि, श्रावण सोमवार व्रत *उत्तर
2 august 2016
(Tuesday)
श्रावण अमावस्या, दर्श अमावस्या, हरियाली अमावस्या, मंगला गौरी व्रत *उत्तर, आदि अमावसाइ, आदि पेरुक्कू
4 august 2016
(Thursday)
चन्द्र दर्शन
5 august 2016
(Friday)
हरियाली तीज, अन्दल जयन्ती
6 august 2016
(Saturday)
विनायक चतुर्थी
7 august 2016
(Sunday)
नाग पञ्चमी
8 august 2016
(Monday)
कल्की जयन्ती, स्कन्द षष्ठी, श्रावण सोमवार व्रत
9 august 2016
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत
10 august 2016
(Wednesday)
तुलसीदास जयन्ती
11 august 2016
(Thursday)
मासिक दुर्गाष्टमी
12 august 2016
(Friday)
वरलक्ष्मी व्रत
14 august 2016
(Sunday)
श्रावण पुत्रदा एकादशी
15 august 2016
(Monday)
दामोदर द्वादशी, श्रावण सोमवार व्रत, प्रदोष व्रत, स्वतन्त्रता दिवस
16 august 2016
(Tuesday)
मंगला गौरी व्रत, सिंह संक्रान्ति
17 august 2016
(Wednesday)
ऋग्वेद उपाकर्म, हयग्रीव जयन्ती, मलयालम नव वर्ष
18 august 2016
(Thursday)
श्रावण पूर्णिमा, राखी, रक्षा बन्धन, गायत्री जयन्ती, नारली पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, यजुर्वेद उपाकर्म, संस्कृत दिवस
19 august 2016
(Friday)
गायत्री जापम, भाद्रपद प्रारम्भ *उत्तर
21 august 2016
(Sunday)
कजरी तीज, संकष्टी चतुर्थी, संकटहरा चतुर्थी *तमिल, बोल चौथ *गुजरात
22 august 2016
(Monday)
नाग पञ्चम *गुजरात
23 august 2016
(Tuesday)
बलराम जयन्ती, रांधण छठ *गुजरात
24 august 2016
(Wednesday)
शीतला सातम *गुजरात, आद्याकाली जयन्ती, अष्टमी रोहिणी
25 august 2016
(Thursday)
कृष्ण जन्माष्टमी, कालाष्टमी
26 august 2016
(Friday)
दही हाण्डी, रोहिणी व्रत
28 august 2016
(Sunday)
अजा एकादशी
29 august 2016
(Monday)
पर्यूषण पर्वारम्भ, प्रदोष व्रत
30 august 2016
(Tuesday)
मासिक शिवरात्रि
31 august 2016
(Wednesday)
दर्श अमावस्या

Festivals in September 2016

1 september 2016
(Thursday)
भाद्रपद अमावस्या, पिठोरी अमावस्या, पोला, वृषभोत्सव, सूर्य ग्रहण
2 september 2016
(Friday)
चन्द्र दर्शन
4 september 2016
(Sunday)
सामवेद उपाकर्म, वराह जयन्ती, हरतालिका तीज, गौरी हब्बा
5 september 2016
(Monday)
गणेश चतुर्थी
6 september 2016
(Tuesday)
ऋषि पञ्चमी, सम्वत्सरी पर्व
7 september 2016
(Wednesday)
स्कन्द षष्ठी
8 september 2016
(Thursday)
ललिता सप्तमी, गौरी आवाहन
9 september 2016
(Friday)
राधा अष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरम्भ, दूर्वा अष्टमी, गौरी पूजा
10 september 2016
(Saturday)
गौरी विसर्जन
13 september 2016
(Tuesday)
परिवर्तिनी एकादशी, वामन जयन्ती, कल्की द्वादशी, ओणम, ईद-उल-जुहा, बकरीद
14 september 2016
(Wednesday)
भुवनेश्वरी जयन्ती, प्रदोष व्रत
15 september 2016
(Thursday)
अनन्त चतुर्दशी, गणेश विसर्जन
16 september 2016
(Friday)
भाद्रपद पूर्णिमा, चन्द्र ग्रहण, पूर्णिमा उपवास, पूर्णिमा श्राद्ध, कन्या संक्रान्ति, विश्वकर्मा पूजा
17 september 2016
(Saturday)
आश्विन प्रारम्भ *उत्तर, प्रतिपदा श्राद्ध
18 september 2016
(Sunday)
द्वितीया श्राद्ध
19 september 2016
(Monday)
तृतीया श्राद्ध, चतुर्थी श्राद्ध, संकष्टी चतुर्थी
20 september 2016
(Tuesday)
महा भरणी, पञ्चमी श्राद्ध
21 september 2016
(Wednesday)
षष्ठी श्राद्ध, मासिक कार्तिगाई
22 september 2016
(Thursday)
सप्तमी श्राद्ध, शरद्कालीन सम्पात, रोहिणी व्रत
23 september 2016
(Friday)
अष्टमी श्राद्ध, जीवितपुत्रिका व्रत, कालाष्टमी, महालक्ष्मी व्रत पूर्ण
24 september 2016
(Saturday)
नवमी श्राद्ध
25 september 2016
(Sunday)
दशमी श्राद्ध
26 september 2016
(Monday)
इन्दिरा एकादशी, एकादशी श्राद्ध
27 september 2016
(Tuesday)
द्वादशी श्राद्ध
28 september 2016
(Wednesday)
मघा श्राद्ध, त्रयोदशी श्राद्ध, प्रदोष व्रत
29 september 2016
(Thursday)
चतुर्दशी श्राद्ध, मासिक शिवरात्रि
30 september 2016
(Friday)
अश्विन अमावस्या, सर्वपित्री दर्श अमावस्या, सर्वपित्रू अमावस्या

Festivals in October 2016

1 october 2016
(Saturday)
नवरात्रि प्रारम्भ, घटस्थापना, महाराजा अग्रसेन जयन्ती
2 october 2016
(Sunday)
चन्द्र दर्शन, गाँधी जयन्ती
3 october 2016
(Monday)
अल-हिजरा, इस्लामी नया साल
5 october 2016
(Wednesday)
विनायक चतुर्थी, ललिता पञ्चमी
6 october 2016
(Thursday)
स्कन्द षष्ठी
7 october 2016
(Friday)
सरस्वती आवाहन, बिल्व निमन्त्रण, कल्पारम्भ, अकाल बोधन
8 october 2016
(Saturday)
नवपत्रिका पूजा, नवपद ओली प्रारम्भ
9 october 2016
(Sunday)
सरस्वती पूजा, दुर्गा अष्टमी, सन्धि पूजा
10 october 2016
(Monday)
सरस्वती बलिदान, महा नवमी, दुर्गा बलिदान, सरस्वती विसर्जन, आयुध पूजा, दक्षिण सरस्वती पूजा, बंगाल महा नवमी
11 october 2016
(Tuesday)
दुर्गा विसर्जन, दशहरा, विजयदशमी, बंगाल विजयदशमी, मैसूर दसरा, विद्यारम्भ दिन, बुद्ध जयन्ती, मध्वाचार्य जयन्ती
12 october 2016
(Wednesday)
पापांकुशा एकादशी, अशुरा का दिन, मुहर्रम
13 october 2016
(Thursday)
पद्मनाभ द्वादशी, प्रदोष व्रत
15 october 2016
(Saturday)
कोजागर पूजा, शरद पूर्णिमा
16 october 2016
(Sunday)
अश्विन पूर्णिमा, पूर्णिमा उपवास, वाल्मीकि जयन्ती, मीराबाई जयन्ती, नवपद ओली पूर्ण
17 october 2016
(Monday)
कार्तिक प्रारम्भ *उत्तर, तुला संक्रान्ति
18 october 2016
(Tuesday)
अट्ल तद्दी, मासिक कार्तिगाई
19 october 2016
(Wednesday)
करवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी, रोहिणी व्रत
22 october 2016
(Saturday)
अहोई अष्टमी, राधा कुण्ड स्नान, कालाष्टमी
26 october 2016
(Wednesday)
रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी
27 october 2016
(Thursday)
प्रदोष व्रत
28 october 2016
(Friday)
धन तेरस, यम पञ्चक प्रारम्भ, यम दीपम, काली चौदस, हनुमान पूजा, मासिक शिवरात्रि
29 october 2016
(Saturday)
नरक चतुर्दशी, तमिल दीपावली, काली पूजा
30 october 2016
(Sunday)
दीवाली, लक्ष्मी पूजा, दीपमालिका, केदार गौरी व्रत, चोपड़ा पूजा, शारदा पूजा, कमला जयन्ती, कार्तिक अमावस्या, दर्श अमावस्या
31 october 2016
(Monday)
गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, बलि प्रतिपदा, द्यूत क्रीडा, नव सम्वत प्रारम्भ

Festivals in November 2016

1 november 2016
(Tuesday)
चन्द्र दर्शन, भैया दूज, यम द्वितीया
3 november 2016
(Thursday)
नागुला चविति *तेलुगू, विनायक चतुर्थी
5 november 2016
(Saturday)
लाभ पञ्चमी, सूर सम्हारम
6 november 2016
(Sunday)
छठ पूजा
7 november 2016
(Monday)
अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ
8 november 2016
(Tuesday)
गोपाष्टमी, मासिक दुर्गाष्टमी
9 november 2016
(Wednesday)
अक्षय नवमी, जगद्धात्री पूजा
10 november 2016
(Thursday)
कंस वध, देवुत्थान एकादशी, भीष्म पञ्चक प्रारम्भ
11 november 2016
(Friday)
गौण देवुत्थान एकादशी, वैष्णव देवुत्थान एकादशी, तुलसी विवाह, योगेश्वर द्वादशी
12 november 2016
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी, विश्वेश्वर व्रत
13 november 2016
(Sunday)
वैकुण्ठ चतुर्दशी, मणिकर्णिका स्नान, चौमासी चौदस
14 november 2016
(Monday)
देव दीवाली, कार्तिक पूर्णिमा, पुष्कर स्नान, पूर्णिमा उपवास, गुरु नानक जयन्ती, भीष्म पञ्चक समाप्त, अष्टाह्निका विधान पूर्ण, रथ यात्रा, मासिक कार्तिगाई, नेहरू जयन्ती
15 november 2016
(Tuesday)
मार्गशीर्ष प्रारम्भ *उत्तर
16 november 2016
(Wednesday)
वृश्चिक संक्रान्ति, मण्डला काल प्रारम्भ, रोहिणी व्रत
17 november 2016
(Thursday)
संकष्टी चतुर्थी
20 november 2016
(Sunday)
भानु सप्तमी
21 november 2016
(Monday)
कालभैरव जयन्ती
25 november 2016
(Friday)
उत्पन्ना एकादशी
26 november 2016
(Saturday)
प्रदोष व्रत, शनि त्रयोदशी
27 november 2016
(Sunday)
मासिक शिवरात्रि
29 november 2016
(Tuesday)
मार्गशीर्ष अमावस्या, दर्श अमावस्या
30 november 2016
(Wednesday)
चन्द्र दर्शन

Festivals in December 2016

3 december 2016
(Saturday)
विनायक चतुर्थी
4 december 2016
(Sunday)
विवाह पञ्चमी, नाग पञ्चमी *तेलुगू
5 december 2016
(Monday)
सुब्रहमन्य षष्ठी, चम्पा षष्ठी
7 december 2016
(Wednesday)
मासिक दुर्गाष्टमी
10 december 2016
(Saturday)
मोक्षदा एकादशी, गीता जयन्ती, गुरुवायुर एकादशी
11 december 2016
(Sunday)
मत्स्य द्वादशी, प्रदोष व्रत
12 december 2016
(Monday)
हनुमान जयन्ती *कन्नड़, कार्तिगाई दीपम्, मिलाद उन-नबी, ईद-ए-मिलाद
13 december 2016
(Tuesday)
मार्गशीर्ष पूर्णिमा, दत्तात्रेय जयन्ती, पूर्णिमा उपवास, अन्नपूर्णा जयन्ती, त्रिपुर भैरवी जयन्ती, रोहिणी व्रत
14 december 2016
(Wednesday)
पौष प्रारम्भ *उत्तर
15 december 2016
(Thursday)
धनु संक्रान्ति
17 december 2016
(Saturday)
संकष्टी चतुर्थी
20 december 2016
(Tuesday)
कालाष्टमी
21 december 2016
(Wednesday)
साल का सबसे छोटा दिन
24 december 2016
(Saturday)
सफला एकादशी
25 december 2016
(Sunday)
मेरी क्रिसमस
26 december 2016
(Monday)
प्रदोष व्रत, मण्डला पूजा
27 december 2016
(Tuesday)
मासिक शिवरात्रि
28 december 2016
(Wednesday)
दर्शवेला अमावस्या
29 december 2016
(Thursday)
पौष अमावस्या, हनुमान जयंती
30 december 2016
(Friday)
चन्द्र दर्शन

Festivals

The following Festivals are shown for the date April, 2016 Indian Holidays and Hindu Festival Calendar for Varanasi, Uttar Pradesh, India".